Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Open meerjarige overeenkomst (2016-2019) van leveringen tegen prijslijst voor:

Open meerjarige overeenkomst (2016-2019) van leveringen tegen prijslijst voor:
1° De aankoop van samengeperste en vloeibaar gemaakte industriële gassen voor algemeen gebruik;
2° Het huren van gasflessen, eigendom van de leverancier, voor deze gassen;
3° Het huren van reservoirs voor de opslag van vloeibare gassen in bulk,
opgesteld op basis van de Wet van 15 Jun 2006 (inzake klassieke sectoren).

Publicatiedatum
22-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
76000000 - Diensten in verband met de olie- en gasindustrie
09000000 - Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
24100000 - Gassen
24000000 - Chemische producten
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-S/AM - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section "Support Systems"Ondersectie Support Products
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
Coenen Sophie - Francx Jean-Marc Yvan

Overige nadere inlichtingen

ERRATUM 1
BESTEK MRMP-S/AM Nr. 16SM770

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!