Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

OCMW - Renovatie Heiderust 03 - Elektriciteit

OCMW - Renovatie Heiderust 03 - Elektriciteit

Publicatiedatum
06-10-2016
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Genk
Postadres
Welzijnscampus 11, 3600 Genk, BE

Overige nadere inlichtingen

III.2.2) Economische en financiële draagkracht
Tekst wordt vervangen door:
- een passende bankverklaring opgesteld en ondertekend overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB Plaatsing van 15 juli 2011;
- bewijs van voldoende liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit om de opdracht te kunnen uitvoeren;
- de neergelegde jaarrekeningen van de laatste drie waaruit de omzet van de inschrijver dient te blijken.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!