Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Raamovereenkomst catering studentenrestaurants en catering voor activiteiten

De aanbestedende overheid wenst een raamovereenkomst (4 jaar) af te sluiten voor het verzorgen van de catering in de studentenrestaurants, alsook de catering voor de activiteiten die op regelmatige basis georganiseerd worden op de campussen

Datum van verzending van deze aankondiging
11-03-2019
Publicatiedatum
13-03-2019
Deadline
24-04-2019
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
55520000 - Cateringdiensten
55524000 - Catering voor scholen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW Associatie KU Leuven
Postadres
Zandpoortvest 60
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Annelies Ruytjens
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
annelies.ruytjens@thomasmore.be
Hoofdadres
https://thomasmore.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335322
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2055 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!