Europos Komisija
Aankondiging van een opdracht

Techninė pagalba įgyvendinant pastatų projektus inžinerijos, architektūros ir kiekybinio tyrinėjimo srityse.

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1) Pavadinimas ir adresai

Oficialus pavadinimas
Europos Komisija
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
CSM 1 05/P001
Miestas
Bruxelles
Pašto kodas
1049
NUTS kodas
BE - BELGIQUE-BELGIË
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Asmuo ryšiams
Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
Telefonas
+32 22986989
El. paštas
[email protected]
Faksas
+32 22960570

Interneto adresas (-ai)

Pagrindinis adresas:   http://ec.europa.eu

Pirkėjo profilio adresas:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2) Bendras pirkimas

Sutartis apima bendrą pirkimą:   ne

Bendro pirkimo, apimančio skirtingas šalis, atveju – taikoma nacionalinė pirkimų teisė:   -

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija:   ne

I.3) Komunikavimas

Daugiau informacijos galima gauti

pirmiau nurodytu adresu

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami

pirmiau nurodytu adresu

elektroniniu būdu per:   -

Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: -

I.4) Perkančiosios organizacijos tipas

Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija

I.5) Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1) Pirkimo apimtis

II.1.1) Pavadinimas

Techninė pagalba įgyvendinant pastatų projektus inžinerijos, architektūros ir kiekybinio tyrinėjimo srityse.

Nuorodos numeris:   OIB.02/PO/2017/042/773.

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas

Pagrindinis BVPŽ kodas:   71000000 - Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.1.3) Sutarties tipas

Paslaugos

II.1.4) Trumpas aprašymas

Šios sutarties tikslas – teikti techninę pagalbą įgyvendinant pastatų projektus (atnaujinimą, perplanavimą arba (re)konstravimą) inžinerijos, architektūros ir kiekybinio tyrinėjimo srityse.

II.1.5) Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM:   8.810.000,00

Valiuta:   EUR

II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis:   taip

Pasiūlymai gali būti teikiami dėl:   visų pirkimo dalių

Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius:   -

Perkančioji organizacija turi teisę paskirti sutartis, apimančias šias pirkimo dalis ar pirkimo dalių grupes:   -


II.2) Aprašymas Pirkimo dalies Nr.: 1

II.2.1) Pavadinimas

Techninė pagalba įgyvendinant pastatų projektus inžinerijos, architektūros ir kiekybinio tyrinėjimo srityse Briuselyje

Pirkimo dalies Nr.:   1

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:   71200000 - Architektūros ir susijusios paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   Briuselis ir apylinkės.

II.2.4) Pirkimo aprašymas

Techninės pagalbos teikimas įgyvendinant pastatų projektus (atnaujinimą, perplanavimą ar (re)konstravimą) inžinerijos, architektūros ir kiekybinio tyrinėjimo srityse, daugiausia apimant pastatus, kuriuose dirba ar kuriuos valdo Europos Komisija Briuselyje, bet ir tuos kitų ES institucijų ar įstaigų pastatus, dėl kurių Komisija yra pasirašiusi susitarimą dėl paslaugų lygio. Šie gali būti kitose vietose ES teritorijoje.

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai

II.2.6) Numatoma vertė

Vertė be PVM:   6.410.000,00

Valiuta:   EUR

II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais:   48

Ši sutartis gali būti pratęsta:   ne

Pratęsimų aprašymas:   -

II.2.9) Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus

Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai:   -

II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:   ne

II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės:   ne

Pasirinkimo galimybių aprašymas:   -

II.2.12) Informacija apie elektroninius katalogus

Pasiūlymai turi būti pateikti elektroninių katalogų forma arba į juos turi būti įtrauktas elektroninis katalogas:   ne

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:   taip

II.2.14) Papildoma informacija

-


II.2) Aprašymas Pirkimo dalies Nr.: 2

II.2.1) Pavadinimas

Techninė pagalba įgyvendinant pastatų projektus inžinerijos, architektūros ir kiekybinio tyrinėjimo srityse Karlsrūhėje

Pirkimo dalies Nr.:   2

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:   71200000 - Architektūros ir susijusios paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:   DE - DEUTSCHLAND

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   Karlsrūhė.

II.2.4) Pirkimo aprašymas

Techninės pagalbos teikimas įgyvendinant pastatų projektus (atnaujinimas, perplanavimas ar (re)konstravimas) inžinerijos, architektūros ir kiekybinio tyrinėjimo srityse, daugiausia apimant Europos Komisijos pastatus Karlsrūhėje (Vokietija), kuriuose dirba Jungtinis tyrimų centras (JRC) ir kuriems taikoma branduolinio reglamentavimo sistema.

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai

II.2.6) Numatoma vertė

Vertė be PVM:   2.400.000,00

Valiuta:   EUR

II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais:   48

Ši sutartis gali būti pratęsta:   ne

Pratęsimų aprašymas:   -

II.2.9) Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus

Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai:   -

II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:   ne

II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės:   ne

Pasirinkimo galimybių aprašymas:   -

II.2.12) Informacija apie elektroninius katalogus

Pasiūlymai turi būti pateikti elektroninių katalogų forma arba į juos turi būti įtrauktas elektroninis katalogas:   ne

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:   taip

II.2.14) Papildoma informacija

-


III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1) Dalyvavimo sąlygos

III.1.1) Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyvis su savo pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus ir informaciją, kurių reikalaujama šio skelbimo III.1 dalyje „Dalyvavimo sąlygos“ ir kurie išvardyti specifikacijų I priede „Pildomų ir teikiamų dokumentų sąrašas“.

Konkurso dalyvis turi pateikti tinkamai pasirašytą oficialų pareiškimą su data, patvirtindamas, kad jis nėra nė vienoje iš padėčių, dėl kurių jam negalėtų būti paskirta sutartis, kurią skiria Europos Sąjunga. Oficialus pareiškimas turi būti pateiktas pagal kitame puslapyje pateiktą pavyzdį nieko nepraleidžiant: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

NB: laimėjęs konkurso dalyvis, kad nebūtų pašalintas, iki sutarties pasirašymo privalo pateikti šiuos dokumentus, kurie patvirtintų oficialų pareiškimą.

NB: jeigu grupėms paskiriama sutartis, jos turi pateikti oficialų pareiškimą su patvirtinamaisiais kiekvieno nario dokumentais ir informacija.

III.1.2) Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose:   ne

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyvis privalo pateikti:

— pastarųjų 3 finansinių metų finansinių ataskaitų (balansai bei pelno ir nuostolio ataskaitos), kuriose nurodytas metinis pelnas neatskaičius mokesčių, kopijas. Jei dėl pateisinamos priežasties konkurso dalyvis jų pateikti negali, jis privalo pridėti pastarųjų 3 metų metinio pelno neatskaičius mokesčių deklaraciją. Jei finansinėse ataskaitose arba deklaracijoje parodyta, kiek per pastaruosius 3 metus vidutiniškai buvo patirta nuostolių, konkurso dalyvis privalo pateikti kitą dokumentą savo finansiniams ir ekonominiams pajėgumams įrodyti, pvz., atitinkamą trečiosios šalies (pvz., pagrindinės bendrovės) garantiją, auditorių, diplomuotų apskaitininkų pažymas ar lygiavertį dokumentą,

— ataskaitą apie pastarųjų 3 finansinių metų bendrąją metinę apyvartą.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

kad konkurso dalyviai būtų atrinkti, jie privalo įrodyti, kad vidutinė bendra metinė 1 dalies apyvarta buvo 3 200 000 EUR, o 2 dalies – 1 200 000 EUR. Jeigu konkurso dalyvis teikia pasiūlymus 2 dalims, vidutinė bendra metinė apyvarta, į kurią bus atsižvelgiama, yra bent 4 000 000 EUR.

III.1.3) Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose:   ne

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyvis privalo pateikti:

— konkurso dalyvio darbuotojų išsilavinimo ir profesines kvalifikacijas (CV) bei jų profesinę patirtį.

Įrodymo būdai: konkurso dalyvis privalo pateikti gyvenimo aprašymus kiekvienam profiliui patvirtindamas įgytus diplomus (kartu su kopijomis), užbaigtų studijų lygį ir profesinę patirtį.

Sertifikatas, kuriame parodomas aukščiausias pasiektas kalbos lygis, taip pat turėtų būti pateiktas,

— pagrindinių suteiktų paslaugų sąrašą bei papildomos paslaugos, suteiktos pagal sutartį (1 daliai: techninė pagalba ir konsultacijos vykdant pastatų projektus; 2 daliai: techninė pagalba ir konsultacijos vykdant pastatų projektus, kuriems buvo taikyta branduolinio reglamentavimo sistema) per pastaruosius 3 metus, įskaitant informaciją apie sumas, datas ir kontaktinę viešų ar privačių gavėjų informaciją,

— kokybės valdymo sertifikatą (pvz., ISO 9001 ar lygiavertis) arba, jeigu konkurso dalyvis neturi prieigos prie tokių sertifikatų ar galimybės gauti juos per nustatytą laikotarpį, – bet kokį kitą jo paties taikytų kokybės užtikrinimo priemonių įrodymą.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

kad konkurso dalyviai būtų atrinkti, jie privalo įrodyti, jog jie turi šių profilių darbuotojų:

A. 1 ir 2 dalių profiliai:

— architektas ar inžinierius (magistro išsilavinimas), turintis 10 metų patirtį, reikalingą profiliui „projektų vadovas architektūros ar pastatų inžinerijos srityje“,

— architektas (magistro išsilavinimas), turintis 5 metų patirtį, įgytą projektuojant ir prižiūrint biurų statybos darbus,

— pastatų paslaugų inžinierius (magistro išsilavinimas), turintis bent 5 metų patirtį šioje srityje,

— kiekio ekspertas (magistro išsilavinimas: inžinierius, architektas, geodezininkas ar lygiavertė kvalifikacija statybos ar inžinerinių statinių srityje), turintis bent 5 metų patirtį, įgytą valdant išlaidas, statybos laiką ir kokybę, susijusią su pastatų, inžinerinių statinių ir atnaujinimo projektais, ir yra įregistruotas Belgijos kiekio ekspertų sąjungoje (UBQS), Europos statybos ekonomistų komitete (CEEC) ar pan.,

B. 1 dalies profiliai:

— programuotojas (magistro išsilavinimas: architektas ar statybos inžinierius, ar lygiavertė kvalifikacija statybos ar inžinerinių statinių srityje), sertifikuotas ir (arba) kvalifikuotas programavimo srityje. Bent 5 metų patirtis šioje srityje,

— informacijos apie pastatus modeliavimo (Building Information Modelling – BIM) vadovas (inžinierius ar architektas, turintis magistro išsilavinimą), turintis bent 5 metų patirtį pastatų projektų vadybos srityje ir 2 metų patirtį kaip informacijos apie pastatus modeliavimo vadovas;

C. 2 dalies profiliai:

— elektros inžinierius, kuris specializuojasi aukštos įtampos elektros srityje ir turi 5 metų patirtį, įgytą vykdant aukštos įtampos projektus ir rengiant elektros paskirstymo planus, bei 1 metų profesinę patirtį branduoliniame sektoriuje. Visapusiškas VOB (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – Vokietijos teisinės statybos gairės) ir HOAI (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten – Vokietijos teisinės skirtingų mokėjimo lygių nustatymo gairės) išmanymas. Moka vokiečių kalbą – bent C1 lygiu, turi pažymėjimą,

— automatikos ir ryšių elektros inžinierius, turintis 5 metų profesinę patirtį, įgytą dirbant pastatų paslaugų srityje bei vykdant ryšių ir automatikos projektus, įskaitant 1 metus branduoliniame sektoriuje. Visapusiškas VOB ir HOAI išmanymas. Moka vokiečių kalbą – bent C1 lygiu, turi pažymėjimą,

— vėdinimo technologijos inžinierius technologas, turintis 5 metų profesinę patirtį statybos paslaugų ir vėdinimo, šaldymo ir temperatūros valdymo projektų vykdymo srityje, įskaitant 1 metus branduoliniame sektoriuje. Visapusiškas VOB ir HOAI išmanymas. Moka vokiečių kalbą – bent C1 lygiu, turi pažymėjimą,

— inžinierius technologas, kuris specializuojasi vėdinimo valdymo technologijų srityje ir turi 5 metų profesinę patirtį pastatų paslaugų srityje bei patirtį, įgytą vykdant automatikos technologijų ir statybos automatikos projektus, įskaitant 1 metus branduoliniame sektoriuje. Visapusiškas „Siemens WinCC“, „Siemens PCS7“ ir „Siemens ProTool“ sistemų išmanymas. Moka vokiečių kalbą – bent C1 lygiu, turi pažymėjimą.

Kad konkurso dalyviai būtų atrinkti, jie turi gebėti įrodyti:

1 daliai:

— bent 3 užduotis, susijusias su pastatų projektais, kurių kiekvieno vertė viršija 10 000 000 EUR,

— bent 3 užduotis, susijusias su pastatų projektais, kurių kiekvieno vertė – nuo 1 000 000 EUR iki 10 000 000 EUR;

2 daliai:

— bent 3 užduotis, susijusias su pastatų projektais, kuriems taikoma branduolinio reglamentavimo sistema ir kurių kiekvieno vertė viršija bent 10 000 000 EUR,

— bent 3 užduotis, susijusias su pastatų projektais, kuriems taikoma branduolinio reglamentavimo sistema ir kurių kiekvieno vertė – nuo 1 000 000 EUR iki 10 000 000 EUR.

III.1.5 Informacija apie rezervuotas sutartis

Sutartis skiriama tik globojamoms darbo grupėms ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurių tikslas yra užtikrinti socialinę ir profesinę neįgaliųjų ar nepalankiomis sąlygomis gyvenančių asmenų integraciją:   ne

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamojo užimtumo programas:   ne

III.2) Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1) Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys:   -

Nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą:   -

III.2.2) Sutarties vykdymo sąlygos

-

III.2.2) Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją:   ne

IV dalis: Procedūra

IV.1) Aprašymas

IV.1.1) Procedūros tipas

Atviras konkursas

IV.1.3) Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu:   taip

Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais:   taip

Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius:   3

Priežastys, dėl kurių preliminariosios sutarties trukmė ilgesnė nei ketveri metai:   -

Viešasis pirkimas susijęs su dinaminės pirkimo sistemos sukūrimu:   ne

Papildomi pirkėjai gali naudoti dinaminę pirkimo sistemą:   ne

IV.1.4) Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu

Taikoma į etapus suskirstyta procedūra, kad būtų laipsniškai sumažintas aptartinų sprendimų ar pasiūlymų, dėl kurių bus deramasi, skaičius:   ne

IV.1.5) Informacija apie derybas

Perkančioji organizacija turi teisę paskirti sutartį remdamasi pirminiais pasiūlymais ir nevesdama derybų:   ne

IV.1.6) Informacija apie elektroninį aukcioną

Bus rengiamas elektroninis aukcionas:   ne

Papildoma informacija apie elektroninį aukcioną:   -

IV.1.8) Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?:   taip

IV.2) Administracinė informacija

IV.2.1) Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris:   -

IV.2.2) Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:   16-10-2017

Vietos laikas:   17:30

IV.2.3) Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data

-

IV.2.4) Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais:   6

IV.2.7) Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:   20-10-2017

Vietos laikas:   10:00

Vieta:   Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIJA.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:   1 tinkamai įgaliotas konkurso dalyvio atstovas gali dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje (turi būti pateiktas pasas ar tapatybės kortelė). Dalyvauti pageidaujantys konkurso dalyviai privalo informuoti OIB.02.002 skyrių „Viešieji pirkimai“ raštu (žr. I.1 dalyje nurodytą informaciją) ne vėliau nei likus 2 darbo dienoms iki vokų su pasiūlymais atplėšimo sesijos.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1) Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:   taip

Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:   36 mėnesiai nuo paskyrimo.

VI.2) Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai:   ne

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros:   ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai:   ne

VI.3) Papildoma informacija

1) Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant klausimus ir atsakymus) galima gauti šiuo svetainės adresu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829 Susidomėjusios šalys kviečiamos registruotis svetainėje. Tuomet internetinėje viešoje pirkimų sistemoje jie bus informuoti apie bet kokius šio kvietimo pateikti pasiūlymus atnaujinimus. Šalių, kurios neužsiregistravusios svetainėje, prašoma reguliariai ją tikrinti. Komisija neprisiims atsakomybės, jeigu konkurso dalyviai nežinos šioje svetainėje pateiktos papildomos informacijos apie šį kvietimą pateikti pasiūlymus.

Svetainė bus nuolat atnaujinama, todėl pasiūlymų pateikimo laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jos atnaujinimus ir pakeitimus.

Papildomą informaciją apie sutarties sąlygas, sutarties atnaujinimus, dalyvavimo sąlygas, būtinų reikalaujamų pajėgumų lygius, numatytą bendrą sutarties vertę ir t. t. galima gauti pirmiau minėtoje svetainėje pateiktose specifikacijose. Ši informacija nebus spausdinama. Pagal 2005 m. EMAS sertifikatą Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje laikosi aplinką tausojančios pozicijos. EMAS yra aplinkosaugos vadybos ir audito sistema, savanoriška ES priemonė, kurią naudoja organizacijos, siekdamos pagerinti aplinkosaugos reikalavimų atitiktį.

2) Preliminariosios sutarties pradinė trukmė bus 2 metai (24 mėnesiai) nuo jos įsigaliojimo dienos ir ji gali būti atnaujinta du kartus tyliuoju susitarimu papildomam 1 metų laikotarpiui (12 mėnesių), t. y. iš viso ne daugiau nei 4 metai (= 2+1+1).

3) 3 metų po pradinės sutarties įvykdymo laikotarpiu perkančioji organizacija galės neskelbdama konkurso derėtis dėl papildomų sutarčių, apimančių paslaugas, panašias į tas, kurias turi suteikti šalis, kuriai perkančioji organizacija paskyrė sutartį.

4) Daugiau informacijos apie dalyvavimą šiame konkurse ir apie viešųjų pirkimų OIB procedūrų seką rasite „Guide for tenderers“ ir lankstinuke „Bendras verslas su Europos Komisija“ („Doing business with the European Commission“) šioje svetainėje: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4) Peržiūros procedūros

VI.4.1) Peržiūros institucija

Oficialus pavadinimas
Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas
rue du Fort Niedergrünewald
Miestas
Luxembourg
Pašto kodas
2925
Šalis
LUXEMBOURG
Telefonas
+352 43031
El. paštas
[email protected]
Faksas
+352 43032100
Interneto adresas
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
Šalis
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.3) Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):   Per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei nepranešama, nuo dienos, kai informacija tampa žinoma. Dėl skundo Europos ombudsmenui šis laikotarpis nenutraukiamas ir nepradedamas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

VI.4.4) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Oficialus pavadinimas
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
Šalis
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.5) Šio skelbimo išsiuntimo data

08-08-2017