Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

aankoop elektriciteit voor verschillende stadsgebouwen

aankoop elektriciteit voor diverse stadsgebouwen en installaties.

Deze opdracht wordt uitgeschreven door de stad Leuven voor, de stad Leuven, het zorgbedrijf (OCMW), het AGSL, het AGM. De opdracht is ook van toepassing voor diverse instellingen die gelinkt zijn aan de stad Leuven, zoals kerkfabriek, jeugdbewegingen, scholen, ...

Leveringsplaats: Diverse gebouwen van de stad Leuven- OCMW Leuven museum M, AGSL en diverse kerkfabrieken van Leuven ...

Voorziene begindatum van de leveringen: 1 januari 2016

Voorziene einddatum van de leveringen: 31 december 2018

Publicatiedatum
12-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
65310000 - Elektriciteitsdistributie
09310000 - Elektriciteit
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Leuven
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven, BE
Ter attentie van
Vermaelen Yves

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
bestek
Toe te voegen tekst
TECHNISCH GEDEELTE BESTEK II.5 BETALINGSTERMIJN.

De 30 dagen verificatietermijn en 30 dagen betalingstermijn zijn wettelijke bepalingen. De praktijk bij de stad Leuven heeft uitgewezen dat in het verleden, rekening houdend met het feit dat de facturen op elektronische manier moeten worden ingediend, effectief betaald werden binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst, dit behoudens een beperkt aantal probleemgevallen. De stad Leuven streeft ernaar om de elekticiteitsfacturen ook in de toekomst binnen deze termijn te betalen.

_________

TECHNISCH GEDEELTE BESTEK 3.3 OPBOUW VAN DE PRIJS

“voor de simulatie tabel bedraagt de prijscomponent Pn 50 EUR/MWh. (ofwel 0,05Euro/kWh) “

In de simulatietabel is echter een indexwaarde van 41,10 EUR/MWh opgenomen. Deze waarde van 41,10 EUR/MWh is correct. Hiermee dient gerekend te worden.

De aangepaste tabel in excel is naar elke aanvrager van het lastenboek gestuurd.

Deze tabel kan ook aangevraagd worden via een email naar: bestekken@leuven.be

__________

TECHNISCH GEDEELTE BESTEK 3.3 OPBOUW VAN DE PRIJS

“Voor levering en facturatie van de ganse duur van het contract wordt PN vervangen door: (cal16 + cal17 + cal18) /3.

De waarde van cal 16, cal 17 en cal 18 worden genomen op de dag van 22 december 2015.”

Gelet op de beperkte liquiditeit die er nog op de markt is op 22 december 2015 voor het leveringsjaar 2016, zal deze waarde worden vastgelegd op 15 december 2015.

__________

TECHNISCH BESTEK 3.2.2 Leveringspunten - referentieprofiel

...

Er mag geen prijscorrectie toegepast worden indien het verbruiksprofiel van de stad Leuven met meer dan 25% veranderd tov van de voorgestelde referentie . Dit zowel in min als in meer. Het gaat hier dan om de totaliteit van de aankoop, niet per gebouw bekeken.

DIENT ALS VOLGT GELEZEN TE WORDEN:

...

Er mag een prijscorrectie toegepast worden indien het verbruiksprofiel van de stad Leuven met meer dan 25% veranderd tov van de voorgestelde referentie. Dit zowel in min als in meer. Het gaat hier dan om de totaliteit van de aankoop, niet per gebouw bekeken.

___________

DATUM EN UUR OPENING OFFERTES:

27/10/2015 - 11:00 uur - plaats: stadskantoor Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

(zie ook oorspronkelijke aankondiging).

Overige nadere inlichtingen

@Ref:00671600/2015018111

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!