Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Heraanleg speelterrein Steytelinckpark

Heraanleg speelterrein Steytelinckpark

Publicatiedatum
07-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45112723 - Landschappelijk ontwerp voor speelterreinen
37535200 - Speeltuinuitrusting
45236210 - Verharding voor kinderspeelplaats
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Jacob Godfried

Overige nadere inlichtingen

Vraag en antwoord gepubliceerd