Polder van Moervaart en Zuidlede
Aankondiging van een opdracht

Renovatie van 3 pompgemalen

Renovatie van 3 pompgemalen van het Polderbestuur van Moervaart en Zuidlede mogelijks op te delen in 2 percelen:
- Bosdam A & B
- Kalve Terwest

Publicatiedatum
01-10-2015
Deadline
19-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
31600000 - Elektrische uitrusting
31720000 - Elektromechanische uitrusting
45232152 - Bouwen van pompstation
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
45400000 - Afwerking van gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Polder van Moervaart en Zuidlede
Postadres
Sleidinge Dorp 6, 9940 Sleidinge, BE
Ter attentie van
Dirk Van den Hauwe

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: N/A