FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Rectificatie

Ondersteuning van de integratie van aanpassingen aan klimaatverandering in de ontwikkelingsplannen van drie "communes" in Burundi.

Ondersteuning van de integratie van aanpassingen aan klimaatverandering in de ontwikkelingsplannen van rie "communes" in Burundi, onder andere door het versterken van de bijdrage van biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
13-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
75130000 - Ondersteunende diensten voor de overheid

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Postadres:
Victor Hortaplein 40
Plaats:
Brussel
Postcode:
1060
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Geert fremout
E-mail:
geert.fremout@health.fgov.be

Overige nadere inlichtingen

Vragen en antwoorden forum online

Alleen al in België winnen elk jaar duizenden bedrijven, van kmo tot multinational, lucratieve overheidsopdrachten. Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt grote kansen!
Registreer