Euroopa Komisjon
Aankondiging van een opdracht

Projekteerimise, arhitektuuri ja eelarvestamise valdkondades ehitusprojektide elluviimise tehniline abi

I osa: Hankija

I.1) Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus
Euroopa Komisjon
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
CSM 1 05/P001
Linn
Bruxelles
Sihtnumber
1049
NUTS kood
BE - BELGIQUE-BELGIË
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktisik
Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles
Telefon
+32 22986989
E-post
[email protected]
Faks
+32 22960570

Internetiaadress(id)

Üldaadress:   http://ec.europa.eu

Hankijaprofiili aadress:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2) Ühishange

Leping hõlmab ühishanget:   ei

Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:   -

Lepingu sõlmib keskne hankija:   ei

I.3) Teabevahetus

Lisateavet saab

eespool nimetatud aadressil

Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829

Pakkumused või osalemistaotlused saata

eespool nimetatud aadressil

elektrooniliselt aadressil:   -

Elektrooniliseks teabevahetuseks on vajalikud vahendid, seadmed või failivormingud, mis ei ole üldkättesaadavad. Informatsioon nende kohta on saadaval (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: -

I.4) Hankija liik

Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon

I.5) Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1) Hanke kogus või ulatus

II.1.1) Nimetus

Projekteerimise, arhitektuuri ja eelarvestamise valdkondades ehitusprojektide elluviimise tehniline abi

Viitenumber:   OIB.02/PO/2017/042/773.

II.1.2) CPV põhikood

CPV põhikood:   71000000 - Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused

CPV täiendkood:   -

II.1.3) Lepingu liik

Teenused

II.1.4) Lühikirjeldus

Selle lepingu eesmärk on pakkuda tehnilist abi projekteerimise, arhitektuuri ja eelarvestamise valdkondades ehitusprojektide (renoveerimine, ümberkujundamine või (ümber)ehitamine) elluviimisel.

II.1.5) Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   8.810.000,00

Vääring:   EUR

II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks:   jah

Pakkumusi võib esitada:   kõigile osadele

Selliste osade maksimaalne arv, mille kohta võidakse sõlmida leping ühe pakkujaga:   -

Hankija jätab endale õiguse sõlmida lepingud järgmiste osade või osade gruppide kombinatsioonide kohta:   -


II.2) Kirjeldus Osa nr: 1

II.2.1) Nimetus

Projekteerimise, arhitektuuri ja eelarvestamise valdkondades ehitusprojektide elluviimise tehniline abi Brüsselis

Osa nr:   1

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   71200000 - Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Põhiline teostamise koht:   Brüssel ja seda ümbritsev piirkond.

II.2.4) Hanke kirjeldus

Tehnilise abi pakkumine ehitusprojektide (renoveerimine, ümberkujundamine või (ümber)ehitamine) elluviimisel projekteerimise, arhitektuuri ja eelarvestamise valdkondades. Peamiselt hõlmab see Euroopa Komisjoni omanduses olevaid või hallatavaid hooneid Brüsselis, aga ka muude selliste ELi institutsioonide või asutuste hooneid, kellega komisjonil on teenustaseme leping. Need hooned võivad asuda mujal ELi territooriumil.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid

II.2.6) Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   6.410.000,00

Vääring:   EUR

II.2.7) Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes:   48

Seda lepingut võidakse uuendada:   ei

Uuenduste kirjeldus:   -

II.2.9) Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta

Taotlejate arvule piirangu kehtestamise objektiivsed kriteeriumid:   -

II.2.10) Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus:   ei

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.12) Teave elektrooniliste kataloogide kohta

Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi:   ei

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   jah

II.2.14) Lisateave

-


II.2) Kirjeldus Osa nr: 2

II.2.1) Nimetus

Projekteerimise, arhitektuuri ja eelarvestamise valdkondades ehitusprojektide elluviimise tehniline abi Karlsruhes

Osa nr:   2

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   71200000 - Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   DE - DEUTSCHLAND

Põhiline teostamise koht:   Karlsruhe.

II.2.4) Hanke kirjeldus

Tehnilise abi pakkumine ehitusprojektide (renoveerimine, ümberkujundamine või (ümber)ehitamine) elluviimisel projekteerimise, arhitektuuri ja eelarvestamise valdkondades. Peamiselt hõlmab see Euroopa Komisjoni hooneid Karlsruhes Saksamaal, mida kasutab Teadusuuringute Ühiskeskus ning millele kohaldatakse tuumavaldkonna õigusraamistikku.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid

II.2.6) Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   2.400.000,00

Vääring:   EUR

II.2.7) Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes:   48

Seda lepingut võidakse uuendada:   ei

Uuenduste kirjeldus:   -

II.2.9) Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta

Taotlejate arvule piirangu kehtestamise objektiivsed kriteeriumid:   -

II.2.10) Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus:   ei

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.12) Teave elektrooniliste kataloogide kohta

Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi:   ei

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   jah

II.2.14) Lisateave

-


III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1) Osalemistingimused

III.1.1) Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkuja peab koos pakkumisega esitama kõik selle teate punktis III.1 (osalemistingimused) nõutud ning tehnilise kirjelduse I lisas (esitatavate dokumentide kontrollnimekiri) loetletud dokumendid ja kogu teabe.

Pakkuja peab esitama nõuetekohaselt allkirjastatud ja kuupäevastatud kinnituse selle kohta, et ta ei ole üheski olukorras, mis viiks ta Euroopa Liidu sõlmitavas lepingus osalemisest kõrvalejätmiseni. Kinnitus tervikuna tuleb koostada järgmisel veebisaidil avaldatud malli järgides: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

NB! Edukas pakkuja peab (vastasel juhul jäetakse pakkuja menetlusest kõrvale) lisaks kinnitusele esitama enne lepingu allkirjastamist allpool nimetatud tõendavad alusdokumendid.

NB! Kui leping sõlmitakse ühendustega, peavad ühendused esitama kinnituse, alusdokumendid ja teabe iga liikme kohta eraldi.

III.1.2) Majanduslik ja finantsseisund

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   ei

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkuja peab esitama järgmised dokumendid:

— koopiad viimase 3 majandusaasta raamatupidamisaruannetest (bilansist ja kasumiaruannetest), millest ilmneb maksustamiseelne aastakasum. Kui pakkuja ei saa mõjuval põhjusel nimetatud dokumente esitada, peab ta esitama kinnituse aastase maksustamiseelse kasumi kohta viimase 3 aasta lõikes. Kui raamatupidamisaruanded või kinnitus näitavad viimase 3 aasta kohta keskmiselt kahjumit, peab pakkuja esitama muud dokumendid, mis tõendavad tema finants- ja majandussuutlikkust, näiteks asjakohase tagatise kolmandalt poolelt (nt emaettevõtjalt) või kinnitused audiitoritelt, vannutatud raamatupidajatelt või võrdväärsed dokumendid;

— kinnitus aasta kogukäibe kohta viimase 3 majandusaasta lõikes.

Võimalikud miinimumnõuded:

valituks osutumiseks peavad pakkujad esitama tõendid selle kohta, et nende keskmine aastane kogukäive on 1. osa puhul 3 200 000 EUR ja 2. osa puhul 1 200 000 EUR. Kui pakkuja esitab pakkumised 2 osale, peab tema keskmine aastane kogukäive arvesse võetuks osutumiseks olema vähemalt 4 000 000 EUR.

III.1.3) Tehniline ja kutsealane suutlikkus

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   ei

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkuja peab esitama järgmised dokumendid:

— pakkuja töötajate haridus- ja kutsekvalifikatsioonid (elulookirjeldused) ning nende kutsealased kogemused.

Tõendid: pakkuja peab iga profiili puhul esitama elulookirjeldused, kinnitades saadud diplomeid (lisada tuleb koopia), lõpetatud õpingute taset ja kutsealaseid kogemusi.

Lisaks tuleks lisada tunnistus, mis näitab kõrgeimat saavutatud keeleoskuse taset;

— nimekiri peamistest osutatud teenustest ja lepinguga seotud lisateenustest (1. osa puhul ehitusprojektide elluviimisega seotud nõustamine ja tehniline abi, 2. osa puhul tuumavaldkonna õigusraamistiku kohaldamisalasse kuuluvate ehitusprojektidega seotud nõustamine ja tehniline abi), mida osutati viimase 3 aasta jooksul, lisades üksikasjad maksumuste, tähtpäevade ja avaliku või erasektori saajate kontaktandmete kohta;

— kvaliteedijuhtimise tunnistus(ed) (nt standardi ISO 9001 nõuetele vastavuse tunnistus või samaväärsed tunnistused) või juhul, kui pakkujal ei ole nimetatud tunnistustele juurdepääsu või ta ei jõua sätestatud tähtaegade jooksul neid tunnistusi saada, muud pakkuja esitatavad tõendid samaväärsete kvaliteeditagamise meetmete kohta.

Võimalikud miinimumnõuded:

valituks osutumiseks peavad pakkujad tõendama, et neil on olemas järgmiste profiilidega töötajad:

A) profiilid nii 1. kui ka 2. osa jaoks:

— arhitekt või insener (magistrikraadiga), kellel on 10 aastat kogemusi arhitektuuri või ehitiste projekteerimise valdkonna projektijuhi profiili jaoks;

— arhitekt (magistrikraadiga), kellel on 5 aastat kogemusi kontorite ehitamise tööde projekteerimise ja järelevalve valdkonnas;

— ehitusteenuste insener (magistrikraadiga), kellel on vähemalt 5 aastat kogemusi kõnealuses valdkonnas;

— eelarvestaja (magistrikraadiga insener, arhitekt, arvestaja või võrdväärne kvalifikatsioon ehitustööde või tsiviilehituse valdkonnas), kellel on vähemalt 5 aastat kogemusi ehitamise, tsiviilehituse ja renoveerimise projektide kulude, ehitamise aja ja kvaliteedi haldamise valdkonnas ning kes on Belgia eelarvestajate liidu, Euroopa ehitusökonomistide komisjoni või võrdväärse organisatsiooni registreeritud liige;

B) 1. osa jaoks vajalikud profiilid:

— programmeerija (magistrikraadiga arhitekt või ehitusinsener või võrdväärne kvalifikatsioon ehitustööde või tsiviilehituse valdkonnas), kes on programmeerimise valdkonnas sertifitseeritud ja/või kvalifitseeritud. Vähemalt 5 aastat kogemusi kõnealuses valdkonnas;

— ehitusteabe mudelite koostamise (building information modelling (BIM)) juht (magistrikraadiga insener või arhitekt), kellel on vähemalt 5 aastat kogemusi ehitusprojektide juhtimises ja 2 aastat kogemusi BIMi juhtimises;

C) 2. osa jaoks vajalikud profiilid:

— elektriinsener, kes on spetsialiseerunud kõrgepinge elektri valdkonnale ning kellel on 5 aastat kutsealaseid kogemusi kõrgepinge projektide elluviimises ja elektrienergia jaotamise kavade koostamises ning 1 aasta kutsealaseid kogemusi tuumavaldkonnas. Põhjalikud teadmised VOB (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – Saksamaa ehitustööde õiguslikud suunised) ning HOAI (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten – Saksamaa õiguslikud suunised, milles sätestatakse erinevad tasumäärad) kohta. Saksa keele oskus – vähemalt tasemel C1 (tõendada tuleb sertifikaadiga);

— automaatika ja side valdkonna elektriinsener, kellel on 5 aastat kutsealaseid kogemusi ehitusteenuste ning side ja automaatika projektide elluviimise valdkonnas, sh 1 aasta tuumavaldkonnas. Põhjalikud teadmised VOB ja HOAI kohta. Saksa keele oskus – vähemalt tasemel C1 (tõendada tuleb sertifikaadiga);

— tehniline insener ventilatsioonitehnoloogia valdkonnas, kellel on 5 aastat kutsealaseid kogemusi ehitusteenuste ning ventilatsiooni, jahutuse ja temperatuuri reguleerimise projektide elluviimise valdkonnas, sh 1 aasta tuumavaldkonnas. Põhjalikud teadmised VOB ja HOAI kohta. Saksa keele oskus – vähemalt tasemel C1 (tõendada tuleb sertifikaadiga);

— tehniline insener ventilatsiooni reguleerimise tehnoloogia valdkonnas, kellel on 5 aastat kutsealaseid kogemusi ehitusteenuste ning automaatika tehnoloogia ja hoonete automaatika projektide elluviimise valdkonnas, sh 1 aasta tuumavaldkonnas. Põhjalikud teadmised süsteemide Siemens WinCC, Siemens PCS7 ja Siemens ProTool kohta. Saksa keele oskus – vähemalt tasemel C1 (tõendada tuleb sertifikaadiga).

Valituks osutumiseks peavad pakkujad suutma esitada tõendeid järgmise kohta:

1. osa puhul:

— vähemalt 3 ehitusprojektide ülesannet, millest iga ülesande maksumus on suurem kui 10 000 000 EUR;

— vähemalt 3 ehitusprojektide ülesannet, millest iga ülesande maksumus on 1 000 000 EUR kuni 10 000 000 EUR;

2. osa puhul:

— vähemalt 3 tuumavaldkonna õigusraamistiku kohaldamisalasse kuuluvate ehitusprojektide ülesannet, millest iga ülesande maksumus on suurem kui 10 000 000 EUR;

— vähemalt 3 tuumavaldkonna õigusraamistiku kohaldamisalasse kuuluvate ehitusprojektide ülesannet, millest iga ülesande maksumus on 1 000 000 EUR kuni 10 000 000 EUR.

III.1.5 Teave reserveeritud hankelepingute kohta

Leping on reserveeritud kaitstud töö keskustele ja ettevõtjatele, kelle eesmärk on puudega või ebasoodsas olukorras olevate isikute sotsiaalne ja kutsealane integreerimine:   ei

Hankelepingut täidetakse ainult kaitstud tööhõive programmide raames:   ei

III.2) Lepingu tingimused

III.2.1) Teave teatava kutseala kohta

Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad:   -

Viidata asjakohasele õigus- või haldusnormile:   -

III.2.2) Lepingu täitmise tingimused

-

III.2.2) Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid:   ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.1) Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3) Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine:   jah

Raamleping mitme pakkujaga:   jah

Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv:   3

Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui neli aastat:   -

Hange hõlmab dünaamilise hankesüsteemi loomist:   ei

Dünaamilist hankesüsteemi võivad kasutada teised hankijad:   ei

IV.1.4) Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta

Kasutatakse mitmeetapilist hankemenetlust, et järk-järgult vähendada konkureerivate lahenduste või läbirääkimistel käsitletavate pakkumuste arvu:   ei

IV.1.5) Teave läbirääkimiste kohta

Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping läbirääkimisteta esialgsete pakkumuste alusel:   ei

IV.1.6) Teave elektroonilise oksjoni kohta

Kasutatakse elektroonilist oksjonit:   ei

Lisateave elektroonilise oksjoni kohta:   -

IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga:   jah

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs:   -

IV.2.2) Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg

Kuupäev:   16-10-2017

Kohalik aeg:   17:30

IV.2.3) Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud

-

IV.2.4) Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

Kestus kuudes:   6

IV.2.7) Pakkumuste avamise tingimused

Kuupäev:   20-10-2017

Kohalik aeg:   10:00

Pakkumuste avamise koht:   office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIA.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:   1 nõuetekohaselt volitatud esindaja pakkuja kohta võib pakkumiste avamisel osaleda (tuleb esitada pass või ID-kaart). Osaleda soovivad pakkujad peavad teavitama hiljemalt 2 tööpäeva enne pakkumiste avamist kirja teel (vt punktis I.1 esitatud aadressi) riigihangete üksust (OIB.02.002).

VI osa: Lisateave

VI.1) Teave hanke kordumise kohta

See on korduv hange:   jah

Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:   36 kuud pärast lepingu sõlmimist.

VI.2) Teave elektrooniliste töövoogude kohta

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi:   ei

Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist:   ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid:   ei

VI.3) Lisateave

1) Iseloomustus ja lisadokumendid (sh küsimused ja vastused) avaldatakse veebiaadressil https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829 Huvitatud osalistel palutakse registreeruda veebisaidi kaudu. Sel juhul teavitab veebipõhine riigihangete süsteem neid igast käesoleva pakkumiskutse kohta avaldatavast uuendusest. Saidil registreerumata pooltel palutakse seda korrapäraselt kontrollida. Komisjon ei vastuta selle eest, kui pakkujad ei märka nimetatud veebisaidil käesoleva pakkumiskutse kohta avaldatud lisateavet.

Veebisaiti uuendatakse regulaarselt; pakkujate kohus on pakkumisperioodi vältel täiendusi ja muudatusi kontrollida.

Täiendavat teavet lepingutingimuste, lepingu uuendamiste, osalemistingimuste, nõutava suutlikkuse miinimumtasemete, lepingu eeldatava kogumaksumuse jne kohta sisaldab eespool nimetatud veebisaidil avaldatud iseloomustus. Pabereksemplare ei väljastata. Brüsseli infrastruktuuri- ja logistikaamet (OIB) sai 2005. aastal EMASi sertifikaadi ja käitub keskkonnahoidlikult. EMAS on keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem, ELi vabatahtlik vahend, mida organisatsioonid kasutavad oma tegevuse muutmisel keskkonnahoidlikumaks.

2) Raamlepingu esialgne kestus on 2 aastat (24 kuud) alates selle jõustumise kuupäevast ning seda võidakse vaikival kokkuleppel 2 korda uuendada, iga kord 1 aasta (12 kuu) pikkuse lisaperioodi võrra, nii et maksimaalne kestus on 4 aastat (= 2+1+1).

3) Algse lepingu sõlmimisele järgneva 3 aasta jooksul võib hankija kasutada ilma hanketeate eelneva avaldamiseta läbirääkimistega menetlust uute teenuste puhul, mis koosnevad samalaadsete teenuste kordamisest, mida teeb ettevõtja, kellega sama hankija on algse lepingu sõlminud.

4) Brüsseli infrastruktuuri- ja logistikaameti korraldatud riigihankemenetluste järjekorra ja pakkumiskutsetes osalemise kohta täpsema teabe saamiseks palume vaadata dokumenti "Guide for tenderers" (juhised pakkujatele) ja brošüüri "Koostöö Euroopa Komisjoniga", mis on saadaval järgmise lingi kaudu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4) Läbivaatamise kord

VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress
rue du Fort Niedergrünewald
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-post
[email protected]
Faks
+352 43032100
Internetiaadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:   2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai. Euroopa Ombudsmanile kaebuse esitamine ei too kaasa nimetatud tähtaja peatamist ega uue apellatsioonide esitamise tähtaja määramist.

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev

08-08-2017