Régiók Európai Bizottsága (RB)
Aankondiging van een opdracht

Villamos energia, energia- és mennyiségmérő rendszerek beszerelése.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név
Régiók Európai Bizottsága (RB)
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
rue Belliard 101
Város
Bruxelles
Postai irányítószám
1040
NUTS-kód
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Kapcsolattartó személy
direction «Logistique», unité «Programmation, gestion financière et contractuelle»
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe:   http://www.cor.europa.eu

A felhasználói oldal címe:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.:   igen

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   -

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.:   nem

I.3) Kommunikáció

További információ a következő címen szerezhető be

a fent említett cím

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:   http://cor.europa.eu/fr/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

a fent említett cím

elektronikusan:   -

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: -

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

I.5) Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés

Villamos energia, energia- és mennyiségmérő rendszerek beszerelése.

Hivatkozási szám:   CdR/DL/26/2017.

II.1.2) Fő CPV-kód

Fő CPV-kód:   38550000 - Mérőműszerek

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.1.3) A szerződés típusa

Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás

A Régiók Európai Bizottsága keretszerződés aláírását tervezi hőfejlesztő és hűtőberendezések számára villamosenergia-, energia- és térfogatmérő rendszerek, valamint villamosenergia-, gáz- és vízelosztó berendezések a Régiók Európai Bizottsága, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által Brüsszelben elfoglalt valamennyi épülethez történő beszerzése, felszerelése és üzembe helyezése tárgyában.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

Érték áfa nélkül:   740.000,00

Pénznem:   EUR

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll:   nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés

-

Rész száma:   -

II.2.2) További CPV-kód(ok)

Fő CPV-kód:   38421100 - Vízmérő órák

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

A teljesítés fő helyszíne:   Brüsszel, Belgium.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

A szerződés a következőket tartalmazza – tájékoztató jellegű információ:

— villamosenergia-mérő berendezés: körülbelül 137 darab,

— térfogatmérő berendezés: körülbelül 15 darab,

— hőmennyiségmérő berendezés: körülbelül 8 darab,

— gázmérő berendezés: körülbelül 0 darab

(a felszerelendő mérők teljes száma: 160 darab),

— a tervezendő programozás és információátadás (a felszerelendő új mérőket is tartalmazóan): körülbelül 192 darab,

— a tervezendő programozás és információátadás (a felszerelendő új mérőket is tartalmazóan): körülbelül 21 darab,

— a tervezendő programozás és információátadás (a felszerelendő új mérőket is tartalmazóan): körülbelül 22 darab,

— a tervezendő programozás és információátadás (a felszerelendő új mérőket is tartalmazóan): körülbelül 5 darab

(a tervezendő programozás és információátadás [a felszerelendő új mérőket is tartalmazóan]: 240).

A szerződés teljesítése közelebbről meghatározva a következő szolgáltatások teljesítését foglalja magában; a felsorolás nem teljes körű:

— helyszíni leltárfelvétel,

— a szigetelés és a csővezetékhálózat módosítását tartalmazó munkálatok,

— villamosenergia-mérő rendszerek beszerelése,

— hőmennyiségmérő rendszerek beszerelése,

— térfogatmérő rendszerek beszerelése,

— gázmérő egységek beszerelése,

— már meglévő hidraulikus körök felújítására irányuló munkálatok,

— elektromos szerelési munkálatok,

— programozási munkálatok,

— tesztelési és üzembe helyezési műveletek,

— végső tisztítás.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

Érték áfa nélkül:   740.000,00

Pénznem:   EUR

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Az időtartam hónapban:   48

A szerződés meghosszabbítható:   igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:   Lásd az I.3. pontban említett internetcímet.

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ

A részvéltelre jelentkezők tervezett száma:   10

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:   a jelentkezők száma nem korlátozott.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok:   nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:   nem

Opciók ismertetése:   -

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus fomájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk:   nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:   nem

II.2.14) További információk

-

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3. pontban említett internetcímet.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok:   igen

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

-

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

-

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok:   igen

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

-

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

-

III.1.5 Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja:   nem

A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik:   nem

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve:   -

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:   -

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

Lásd az I.3. pontban említett internetcímet.

III.2.2) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét:   igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Meghívásos eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul:   igen

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel:   igen

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:   -

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul:   nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják:   nem

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:   nem

IV.1.5) Információ a tárgyalásról

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.:   nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:   nem

További információk az elektronikus árlejtésről:   -

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:   nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:   -

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum:   07-09-2017

Helyi idő:   -

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

-

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az időtartam hónapban:   6

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum:  

Helyi idő:   -

Hely:   -

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:   -

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:   nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:   -

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik:   nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:   nem

A fizetés elektronikus úton történik:   nem

VI.3) További információk

Lásd az I.3. pontban említett internetcímet.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
Törvényszék
Postai cím
rue du Fort Niedergrünewald
Város
Luxembourg
Postai irányítószám
2925
Ország
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetcím
http://curia.europa.eu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:   Lásd az I.3. pontban említett internetcímet.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.5) E hirdetmény feladásának dátuma

31-07-2017