Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
Aankondiging van een opdracht

OFFERTEAANVRAAG VOOR REKENING VAN HET BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE (BIPT) VOOR DE VERSTREKKING VAN EEN DAGELIJKS PERSOVERZICHT

OFFERTEAANVRAAG VOOR REKENING VAN HET BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE (BIPT)VOOR DE VERSTREKKING VAN EEN DAGELIJKS PERSOVERZICHT

Publicatiedatum
26-04-2016
Deadline
09-06-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
22000000 - Drukwerk en aanverwante producten
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
92400000 - Diensten door persagentschappen
92000000 - Cultuur-, sport- en recreatiediensten
92500000 - Bibliotheek-, archief-, musea- en andere culturele diensten
73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
48000000 - Software en informatiesystemen
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 11
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
Postadres
Ellipse Building, gebouw C, Koning Albert II laan 35, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Dirk Appelmans

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A