Euroopan komissio
Aankondiging van een opdracht

Tekninen tuki rakennushankkeiden suorittamiseksi tekniikan, arkkitehtuurin ja määränselvityksen alalla

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi
Euroopan komissio
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
CSM 1 05/P001
Postitoimipaikka
Bruxelles
Postinumero
1049
NUTS-koodi
BE - BELGIQUE-BELGIË
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Yhteyshenkilö
Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles
Puhelin
+32 22986989
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
+32 22960570

Internetosoite (-osoitteet)

Pääasiallinen osoite:   http://ec.europa.eu

Hankkijaprofiilin osoite:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2) Yhteishankinta

Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa:   ei

Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:   -

Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö:   ei

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittu osoite

sähköisesti osoitteessa:   -

Sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saatavilla. Nämä työkalut ja välineet ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: -

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö

I.5) Pääasiallinen toimiala

Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Tekninen tuki rakennushankkeiden suorittamiseksi tekniikan, arkkitehtuurin ja määränselvityksen alalla

Viitenumero:   OIB.02/PO/2017/042/773.

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Pääasiallinen CPV-koodi:   71000000 - Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Tämän sopimuksen avulla on tarkoitus toimittaa teknistä tukea rakennushankkeiden (remontointi, saneeraus tai (jälleen)rakentaminen) suorittamiseksi tekniikan, arkkitehtuurin ja määränselvityksen alalla.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä:   8.810.000,00

Valuutta:   EUR

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin:   kyllä

Tarjoukset voivat koskea:   kaikkia osia

Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä:   -

Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät:   -


II.2) Kuvaus Osa nro: 1

II.2.1) Nimi

Tekninen tuki rakennushankkeiden suorittamiseksi tekniikan, arkkitehtuurin ja määränselvityksen alalla Brysselissä

Osa nro:   1

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Pääasiallinen CPV-koodi:   71200000 - Arkkitehtipalvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Pääasiallinen suorituspaikka:   Bryssel ja sen lähiympäristö.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Erän kohteena on teknisen tuen toimittaminen rakennushankkeiden (remontointi, saneeraus tai (jälleen)rakentaminen) suorittamiseksi tekniikan, arkkitehtuurin ja määränselvityksen alalla. Hankkeet koskevat pääasiassa Euroopan komission käyttämiä tai hallinnoimia rakennuksia Brysselissä, mutta myös muiden sellaisten EU:n toimielinten tai elinten rakennuksia, joiden kanssa komissio on tehnyt palvelutasosopimuksen. Kyseiset rakennukset voivat sijaita muualla EU:n alueella.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

II.2.6) Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä:   6.410.000,00

Valuutta:   EUR

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Kesto (kuukausina):   48

Tätä sopimusta voidaan jatkaa:   ei

Sopimusten jatkamisen kuvaus:   -

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista

Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:   -

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään:   ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet:   ei

Kuvaus mahdollisuuksista:   -

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo:   ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan:   kyllä

II.2.14) Lisätiedot

-


II.2) Kuvaus Osa nro: 2

II.2.1) Nimi

Tekninen tuki rakennushankkeiden suorittamiseksi tekniikan, arkkitehtuurin ja määränselvityksen alalla Karlsruhessa

Osa nro:   2

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Pääasiallinen CPV-koodi:   71200000 - Arkkitehtipalvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi:   DE - DEUTSCHLAND

Pääasiallinen suorituspaikka:   Karlsruhe.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Erän kohteena on teknisen tuen toimittaminen rakennushankkeiden (remontointi, saneeraus tai (jälleen)rakentaminen) suorittamiseksi tekniikan, arkkitehtuurin ja määränselvityksen alalla. Hankkeet koskevat pääasiassa Euroopan komission rakennuksia Karlsruhessa (Saksa). Kyseiset rakennukset ovat yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) käytössä, ja niitä koskee ydinalan sääntelykehys.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

II.2.6) Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä:   2.400.000,00

Valuutta:   EUR

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Kesto (kuukausina):   48

Tätä sopimusta voidaan jatkaa:   ei

Sopimusten jatkamisen kuvaus:   -

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista

Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:   -

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään:   ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet:   ei

Kuvaus mahdollisuuksista:   -

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo:   ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan:   kyllä

II.2.14) Lisätiedot

-


III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa kaikki asiakirjat ja tiedot, joita vaaditaan tämän ilmoituksen kohdassa III.1 (osallistumisvaatimukset) ja jotka on lueteltu eritelmien liitteessä I (tarkistusluettelo asiakirjoista, jotka on täytettävä ja toimitettava).

Tarjoajan on liitettävä mukaan asianmukaisesti allekirjoitettu ja päivätty virallinen vakuutus siitä, että tämä ei ole missään sellaisessa tilanteessa, joka johtaisi Euroopan unionin tarjouskilpailusta poissulkemiseen. Virallisen vakuutuksen on oltava kokonaisuudessaan seuraavalla verkkosivustolla julkaistun mallin mukainen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Huom. Valitun tarjoajan on poissulkemisen uhalla toimitettava todistusasiakirjat virallisen vakuutuksen vahvistamiseksi ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Huom. Ryhmittymän jokaisen yksittäisen jäsenen osalta on toimitettava virallinen vakuutus, todistusasiakirjat ja tiedot, mikäli sopimus tehdään ryhmittymän kanssa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti:   ei

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on toimitettava

— jäljennös 3:n viime tilikauden tilinpäätöslaskelmista (taseet ja tuloslaskelmat), joista käy ilmi vuotuinen voitto ennen veroja. Jos tarjoaja ei voi perustellusta syystä toimittaa kyseisiä asiakirjoja, tarjoajan on liitettävä mukaan ilmoitus 3:n viime vuoden vuotuisesta voitosta ennen veroja. Jos tilinpäätöslaskelmista tai tarjoajan tekemästä ilmoituksesta käy ilmi, että tarjoajalla on 3:lta viime vuodelta keskimäärin tappiota, tarjoajan on toimitettava taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa todistamiseksi lisäasiakirjoja, kuten kolmannen osapuolen (esimerkiksi emoyhtiön) antama asianmukainen takuu, tilintarkastajien tai auktorisoitujen tilintarkastajien lausunnot tai vastaava,

— ilmoitus 3:n viime tilikauden vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Voidakseen tulla valituiksi tarjoajien on toimitettava todisteet 3 200 000 euron keskimääräisestä vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta erän 1 osalta ja 1 200 000 euron keskimääräisestä vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta erän 2 osalta. Jos tarjoaja jättää tarjoukset molemmista eristä, huomioon otettavan keskimääräisen vuotuisen kokonaisliikevaihdon on oltava vähintään 4 000 000 euroa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti:   ei

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on toimitettava

— tarjoajan henkilöstön koulutukselliset ja ammatilliset pätevyydet (ansioluettelot) sekä heidän ammatillinen kokemuksensa.

Todistukset: tarjoajan on toimitettava kunkin työnkuvan osalta ansioluettelot, joissa vahvistetaan suoritetut tutkintotodistukset (jäljennökset on liitettävä mukaan), loppuun saatettujen opintojen taso ja ammatillinen kokemus.

Todistus, josta ilmenee korkein saavutettu kielitaitotaso, on myös liitettävä mukaan,

— luettelo toimitetuista pääasiallisista palveluista sekä toimitetuista sopimukseen liittyvistä lisäpalveluista (erän 1 osalta tekninen tuki ja konsultointi rakennushankkeiden suorittamiseksi, erän 2 osalta tekninen tuki ja neuvonta sellaisten rakennushankkeiden suorittamiseksi, joita koskee ydinalan sääntelykehys) 3:n viime vuoden aikana, mukaan luettuina yksityiskohtaiset tiedot arvoista ja päivämääristä sekä yksityisten tai julkisten toimeksiantajien yhteystiedot,

— laadunhallintaa koskeva sertifikaatti (esimerkiksi ISO 9001 -sertifikaatti tai vastaava) tai, mikäli tarjoajalla ei ole saatavillaan kyseisiä sertifikaatteja tai mahdollisuutta saada niitä asetettuihin määräaikoihin mennessä, muut tarjoajan itsensä toteuttamia laadunvarmistustoimia koskevat vastaavat todisteet.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Voidakseen tulla valituiksi tarjoajien on todistettava, että niillä on seuraavia työnkuvia vastaava henkilöstö:

(A) työnkuvat sekä erän 1 että erän 2 osalta:

— arkkitehti tai insinööri (maisteritason koulutus), jolla on 10 vuoden kokemus työnkuvasta hankkeenjohtajana arkkitehtuurin tai rakennustekniikan alalla,

— arkkitehti (maisteritason koulutus), jolla on 5 vuoden kokemus toimistorakennuksia koskevien töiden suunnittelusta ja valvonnasta,

— talotekniikkainsinööri (maisteritason koulutus), jolla on vähintään 5 vuoden kokemus kyseisellä alalla,

— määränselvittäjä (maisteritason koulutus seuraavasti: insinööri, arkkitehti, maanmittari tai vastaava pätevyys rakennusalalla tai rakennustekniikan alalla), jolla on vähintään 5 vuoden kokemus kustannusten, rakennusajan ja laadun hallinnasta rakentamiseen, rakennustekniikkaan ja remontointiin liittyvien hankkeiden yhteydessä ja joka on rekisteröitynyt Belgian määränselvittäjien liittoon (Union belge des quantity surveyors – UBQS), Euroopan rakennustalousasiantuntijoiden komiteaan (Comité européen des économistes de la construction – CEEC) tai vastaavaan,

(B) työnkuvat erän 1 osalta

— ohjelmoija (maisteritason koulutus seuraavasti: arkkitehti tai rakennusinsinööri tai vastaava pätevyys rakennusalalla tai rakennustekniikan alalla), jolla on todistus ja/tai pätevyys ohjelmoinnin alalla. Vähintään 5 vuoden kokemus kyseisellä alalla,

— rakennuksen tietomallintamisesta (building information modelling – BIM) vastaava johtaja (maisteritason koulutuksen saanut insinööri tai arkkitehti), jolla on vähintään 5 vuoden kokemus rakennushankkeiden johtamisesta ja 2 vuoden kokemus rakennuksen tietomallintamisesta vastaavana johtajana,

(C) työnkuvat erän 2 osalta

— suurjännitesähköön erikoistunut sähköinsinööri, jolla on 5 vuoden ammatillinen kokemus suurjännitteeseen liittyvien hankkeiden suorittamisesta ja voimavirran jakelusuunnitelmien laatimisesta ja 1 vuoden ammatillinen kokemus ydinalalla. Lisäksi hänellä on oltava kattava tietämys Saksan rakennusalaa koskevista oikeudellisista suuntaviivoista (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – VOB) ja Saksan eri palkkiotasoja koskevista oikeudellisista suuntaviivoista (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten – HOAI). Hänen on myös osattava sujuvasti saksaa (vähintään C1-tason todistus),

— automaatiosta ja viestinnästä vastaava sähköinsinööri, jolla on 5 vuoden ammatillinen kokemus talotekniikasta sekä viestintään ja automaatioon liittyvien hankkeiden toteuttamisesta, mukaan luettuna 1 vuosi ydinalalla. Lisäksi hänellä on oltava kattava tietämys VOB:sta ja HOAI:sta. Hänen on myös osattava sujuvasti saksaa (vähintään C1-tason todistus),

— ilmanvaihtotekniikasta vastaava prosessi-insinööri, jolla on 5 vuoden ammatillinen kokemus talotekniikasta sekä ilmanvaihtoon, jäähdytykseen ja lämpötilan säätöön liittyvien hankkeiden toteuttamisesta, mukaan luettuna 1 vuosi ydinalalla. Lisäksi hänellä on oltava kattava tietämys VOB:sta ja HOAI:sta. Hänen on myös osattava sujuvasti saksaa (vähintään C1-tason todistus),

— ilmanvaihdon säätötekniikkaan erikoistunut prosessi-insinööri, jolla on 5 vuoden ammatillinen kokemus talotekniikasta sekä automaatiotekniikkaan ja rakennusautomaatioon liittyvien hankkeiden toteuttamisesta, mukaan luettuna 1 vuosi ydinalalla. Lisäksi hänellä on oltava kattava tietämys Siemens WinCC -, Siemens PCS7 - ja Siemens ProTool -järjestelmistä. Hänen on myös osattava sujuvasti saksaa (vähintään C1-tason todistus).

Voidakseen tulla valituiksi tarjoajien on kyettävä toimittamaan todisteet seuraavista:

erän 1 osalta:

— vähintään 3 toimeksiantoa, jotka ovat koskeneet rakennushankkeita ja joista kunkin arvo on ollut yli 10 000 000 euroa,

— vähintään 3 toimeksiantoa, jotka ovat koskeneet rakennushankkeita ja joista kunkin arvo on ollut 1 000 000–10 000 000 euroa,

erän 2 osalta:

— vähintään 3 toimeksiantoa, jotka ovat koskeneet rakennushankkeita (joita koskee ydinalan sääntelykehys) ja joista kunkin arvo on ollut yli 10 000 000 euroa,

— vähintään 3 toimeksiantoa, jotka ovat koskeneet rakennushankkeita (joita koskee ydinalan sääntelykehys) ja joista kunkin arvo on ollut 1 000 000–10 000 000 euroa.

III.1.5 Tietoa varatuista hankintasopimuksista

Sopimus on rajattu suojatyökeskuksiin ja taloudellisiin toimijoihin, jotka pyrkivät integroimaan vammaisia tai muita heikommassa asemassa olevia henkilöitä yhteiskuntaan ja työelämään:   ei

Sopimuksen toteuttaminen on rajattu suojatyöohjelmiin:   ei

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta

Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle:   -

Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:   -

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

-

III.2.2) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus:   ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen :   kyllä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa:   kyllä

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä:   3

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta:   -

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen:   ei

Lisähankkijat voivat käyttää dynaamista hankintajärjestelmää:   ei

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana

Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain:   ei

IV.1.5) Tietoa neuvotteluista

Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimus alkuperäisten tarjousten perusteella ilman neuvottelujen toteuttamista:   ei

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta

Sähköistä huutokauppaa käytetään:   ei

Lisätietoa sähköisestä huutokaupasta:   -

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta:   kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä:   -

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

Päivämäärä:   16-10-2017

Paikallinen aika:   17:30

IV.2.3) Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille

-

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

Kesto (kuukausina):   6

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä:   20-10-2017

Paikallinen aika:   10:00

Paikka:   Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:   Avaustilaisuuteen voi osallistua 1 asianmukaisesti valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta (passi tai henkilöllisyystodistus on esitettävä). Tarjoajien, jotka haluavat osallistua tarjousten avaustilaisuuteen, on ilmoitettava asiasta julkisista hankinnoista vastaavalle yksikölle OIB.02.002 kirjallisesti (osoitetiedot on ilmoitettu kohdassa I.1) viimeistään 2 työpäivää ennen tarjousten avaustilaisuutta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta:   kyllä

Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:   36 kuukautta sopimuksenteon jälkeen.

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta:   ei

Sähköinen laskutus hyväksytään:   ei

Käytetään sähköistä maksua:   ei

VI.3) Lisätiedot

1) Eritelmät ja täydentävät asiakirjat (mukaan luettuina kysymykset ja vastaukset) ovat saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829 Kiinnostuneita tahoja pyydetään rekisteröitymään verkkosivustolla. Tahoille ilmoitetaan tällöin verkossa olevan julkisia hankintoja koskevan järjestelmän avulla kaikista tätä tarjouspyyntöä koskevista saatavilla olevista päivityksistä. Tahoja, jotka eivät rekisteröidy verkkosivustolle, kehotetaan seuraamaan sitä säännöllisesti. Komissio ei ole vastuussa, jos tarjoajat eivät ota huomioon tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja, jotka julkaistaan kyseisellä internetsivustolla.

Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

Edellä mainitulla verkkosivustolla saatavilla olevista eritelmistä saa lisätietoa sopimuksen ehdoista, sopimuksen uusimisesta, osallistumisehdoista, vaadituista valmiuksien vähimmäistasoista, sopimuksen arvioidusta kokonaislaajuudesta jne. Painettua versiota ei toimiteta. Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Brysselissä (OIB) on sertifioitu EMAS-järjestelmän mukaisesti vuodesta 2005 lähtien, ja se noudattaa ympäristöystävällisiä toimintatapoja. EMAS on ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä, EU:n vapaaehtoinen väline, jota organisaatiot käyttävät ympäristönsuojelullisen tehokkuutensa parantamiseksi.

2) Puitesopimus on voimassa 2 vuoden (24 kuukautta) alustavan kestoajan sen voimaantulopäivästä alkaen, ja se voidaan uusia 2 kertaa ilman erillistä sopimusta kullakin kerralla 1 lisävuoden (12 kuukautta) ajaksi. Sopimuksen enimmäiskestoaika on täten 4 vuotta (= 2+1+1).

3) Hankintaviranomainen voi soveltaa neuvottelumenettelyä ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon alkuperäisen sopimuksen tekemistä seuraavien 3 vuoden aikana vastaavanlaisten palveluiden toistamiseen liittyvistä uusista palveluista hankintaviranomaisen tätä sopimusta varten valitseman sopimusosapuolen kanssa.

4) Lisätietoja tarjouspyyntömenettelyihin osallistumisesta ja julkisia hankintoja koskevien menettelyjen kulusta infrastruktuuri- ja logistiikkatoimistossa Brysselissä saa tarjoajien oppaasta (”Guide for tenderers”) ja Liiketoiminta Euroopan komission kanssa -esitteestä, jotka ovat saatavissa seuraavasta internetosoitteesta: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi
Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite
rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka
Luxembourg
Postinumero
2925
Maa
LUXEMBOURG
Puhelin
+352 43031
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
+352 43032100
Internetosoite
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
Maa
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:   Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa päivästä, jona tämä on saanut tiedon asiasta. Euroopan oikeusasiamiehelle esitetty valitus ei jatka tätä aikaa eikä käynnistä uutta jaksoa muutoksenhakupyyntöjen jättämiselle.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
Maa
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

08-08-2017