Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Studie van herinrichting Ninoofsesteenweg (N8) – Roosdaal, Lennik, Dilbeek

Het voorwerp van de opdracht is de voorontwerpstudie voor de herinrichting van de Ninoofsesteenweg (N8) en de opmaak van een voorontwerp van de RWA en DWA op grondgebied van Dilbeek, Lennik en Roosdaal.

Publicatiedatum
21-11-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71244000 - Kostenberekening en -bewaking
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71311210 - Adviezen inzake wegenbouw
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
71322000 - Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
71322500 - Technische ontwerpen van verkeersinstallaties
71351500 - Bodemonderzoeksdiensten
71355000 - Landmeetkundige diensten
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Bestek - Voorblad - Opening van de offertes
In plaats van
09/01/2017 om 10 uur
Te lezen
23/01/2017 om 10 uur
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!