Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Aankondiging van een opdracht

Turnhout - FOD Justitie - Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen

Turnhout - FOD Justitie - Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen

Publicatiedatum
28-10-2015
Deadline
13-11-2015
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Opdrachtcodes (CPV)
31000000 - Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
31500000 - Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
31530000 - Delen van lampen en verlichtingstoestellen
31532000 - Delen van lampen en verlichtingsarmaturen
31532100 - Buislampen
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
Contracttype
Werken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres
Italiëlei, 4 b15, 2000 ANTWERPEN, BE
Contactpunt(en)
Wouters Tiffany