Aankondiging van een gegunde opdracht

Ruimtelijk gestructureerd instrument ter ondersteuning van besluitvorming inzake de gemengde visserij

Het EASME wenst een dienstenovereenkomst te sluiten met als doel een instrument te ontwikkelen ter ondersteuning van besluitvorming (een wetenschappelijk model) waarin de duurzaamheid van de gemengde visserij (d.w.z. de technische interactie van vloten met vis die al dan niet tot de doelsoorten behoort) en economische en mogelijk sociale aspecten van de visserij in de Ierse Zee (ICES-sector VIIa) en in de wateren ten westen van Schotland (ICES-sector VIa en VIb) worden geïntegreerd. Een belangrijk aspect bij het ontwerp is dat belanghebbenden worden betrokken bij de ontwikkeling van het instrument ter ondersteuning van besluitvorming en het ontwerp van de testbeheerscenario‘s.

Als belangrijkste toepassing zal het instrument worden gebruikt ter ondersteuning van de uitvoering van meerjarenplannen door te voorzien in een middel om beheeropties te onderzoeken en te verbeteren. Het instrument ter ondersteuning van besluitvorming van dit onderzoek kan voortbouwen op een instrument ter ondersteuning van besluitvorming en resultaten van een eerder project, of kan volledig opnieuw worden ontwikkeld en vergelijkbare analyses en resultaten verstrekken.

De te verlenen diensten zijn nader omschreven in de aanbestedingsstukken (Sectie 1.4).

Datum van verzending van deze aankondiging
19-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
50111100 - Beheer van wagenpark
72413000 - Diensten voor het ontwerpen van websites
73112000 - Onderzoek der zee
79420000 - Diensten op het gebied van management
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME)
Postadres
Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 10/179
Plaats
Brussels
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
easme-procurement@ec.europa.eu

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer