Aankondiging van een opdracht

1M3D8N/13/02 Opdracht voor expertise-opdrachten voor advisering, onderzoek, controle en inspectie van wegtunnels en nieuwbouwtunnelprojecten in het Vlaams Gewest conform de wettelijke eisen inzake tunnelveiligheid (2 percelen)

1M3D8N/13/02: Opdracht voor externe expertise-opdrachten voor advisering, onderzoek, controle en inspectie van wegtunnels en nieuwbouwtunnelprojecten in het Vlaams Gewest conform de wettelijke eisen inzake tunnelveiligheid.(2 percelen)

Publicatiedatum
26-06-2013
Deadline
05-09-2013 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
79417000 - Veiligheidsadviezen
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise Verkeer en Telematica
Postadres
Koning Albert II-laan 20 bus 4, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Geusens Nele

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie begeleidend document

Economische en financiële draagkracht

zie begeleidend document

Vakbekwaamheid

zie begeleidend document

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!