Aquafin NV

Rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - Meldingen- en opvolgingstool - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
13-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
48422000 - Opvolgingssoftware

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Aquafin NV
Postadres:
Dijkstraat 8
Plaats:
Aartselaar
Postcode:
2630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Annick De Belder
E-mail:
annick.debelder@aquafin.be

Overige nadere inlichtingen

Er werd vraag en antwoord gepubliceerd. Gelieve dit te bekijken.

Alleen al in België winnen elk jaar duizenden bedrijven, van kmo tot multinational, lucratieve overheidsopdrachten. Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt grote kansen!
Registreer