Rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - Meldingen- en opvolgingstool - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
48422000 - Opvolgingssoftware

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Aquafin NV
Postadres:
Dijkstraat 8
Plaats:
Aartselaar
Postcode:
2630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Annick De Belder
E-mail:
annick.debelder@aquafin.be

Overige nadere inlichtingen

Er werd vraag en antwoord gepubliceerd. Gelieve dit te bekijken.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!