Rectificatie

Plaatsen van geluidsschermen langs de A2 (E314) te Genk (fase 1)

De opdracht omvat hoofdzakelijk:
- Voorbereidende werken, rooien beplantingen, bouwrijp maken van het terrein.
- Grondwerk, ophoging van een talud.
- Aanleg van een geluidsscherm (inclusief funderingen)
- Aanleg van afschermende constructies
- De nodige werfsignalisatie
- De nodige studies voor de berekening van o.a. de fundering en stabiliteit
- Aanleg en onderhoud van beplanting
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
Het project is opgedeeld in 3 delen (werkzones).
Deel 1: is de werkzone vanaf kmpt 17.9 tot aan de brug Herenstraat.
Deel 2: is de werkzone vanaf de brug Herenstraat tot aan de brug Mispadstraat.
Deel 3: is de werkzone vanaf de brug Mispadstraat tot kmpt 15.4

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
34920000 - Wegenuitrusting

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres:
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats:
Hasselt
Postcode:
3500
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedingsdocumenten werden toegevoegd aan het dossier.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!