Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

2.11.2.1. Studies betreffende asbestverwijdering, bodemsanering en topografische opmeting van de site 'Kroon' van de kazernes in Elsene - Opdracht van diensten - Open aanbesteding

De studies hebben betrekking op het terrein in de Fritz Toussaintstraat 8 te 1050 Elsene (complex Kroon).
Het kadastraal perceel (21443_C_0224_Y_000_00) met een totale bruto-oppervlakte van ongeveer 42.000m² wordt begrensd door de volgende assen:
- Kroonlaan;
- Generaal Jacqueslaan;
- Juliette Wytsmanstraat;
- Fritz Toussainstraat.
De voormalige Rijkswachtkazerne (eigendom van de Regie der Gebouwen en lange tijd bezet door de Federale Politie) is een site met een bakstenen omheiningsmuur en een twintigtal rechthoekige gebouwen uit het begin van de 20e eeuw (cf. Inplantingsschema van de bestaande gebouwen in bijlage).
De gebouwen, die dateren van voor 1931, zijn niet geklasseerd als erfgoed maar hebben wel een bepaald patrimoniaal karakter.
De opdracht omvat 3 percelen:
• Perceel 1 – Asbestverwijdering
• Perceel 2 – Opmaak van een topografische opmeting
• Perceel 3 – Studies voor bodemsanering

Publicatiedatum
26-06-2017
Opdrachtcodes (CPV)
90650000 - Diensten voor het verwijderen van asbest
71351500 - Bodemonderzoeksdiensten
71355200 - Topografische opmetingen
90732200 - Diensten voor verwijdering van vervuilde grond
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres
Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Michaël van der Puijl

Overige nadere inlichtingen

De inschrijvers dienen kennis te nemen van terechtwijzend bericht nr 1 en er rekening mee te houden voor het opmaken van hun offerte.
Het terechtwijzend bericht ('Erratum 1_Avis rectificatif 1_Terechtwijzend bericht 1.pdf') en zijn bijlage ('Erratum 1_Procédure de screening_Screeningprocedure.pdf') kunnen enkel online op de website https://enot.publicprocurement.be geraadpleegd en gedownload worden. Het downloaden is gratis.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!