Provincie Oost-Vlaanderen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - Wachtebeke : provinciaal domein Puyenbroeck : Design & Build van waterspeeltuin / avonturenspeeltuin - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Wachtebeke : provinciaal domein Puyenbroeck : Design & Build van waterspeeltuin / avonturenspeeltuin

Publicatiedatum
01-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45112723 - Landschappelijk ontwerp voor speelterreinen
37535200 - Speeltuinuitrusting
43325000 - Uitrusting voor parken en speelplaatsen
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De gunningsprocedure is afgebroken
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Oost-Vlaanderen
Postadres
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
De heer Nikolaas David

Overige nadere inlichtingen

De opdracht wordt opnieuw aangekondigd (inclusief e- Tendering)