Aankondiging van een opdracht

Aankoop van stookolie voor zorginstellingen in de provincie Limburg

Aankoop van stookolie voor zorginstellingen in de provincie Limburg

Publicatiedatum
19-06-2015
Deadline
07-08-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
09135100 - Stookolie
Regiocodes (NUTS)
BE222 - Arr. Maaseik
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Care-o-Lim vzw
Postadres
Dorpsstraat 58, 3900 Overpelt, BE
Contactpunt(en)
De heer Jos Van Bommel

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Levering van hoeveelheid stookolie over een periode van 3,5 jaar voor 12 instellingen (zorgsector) met 21 leveringsadressen in Belgisch Limburg.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Vakbekwaamheid

Beschrijving van de technische uitrusting.

Eventuele minimumeisen:

De leverancier beschrijft de uitrusting waarover hij beschikt om de snelle leveringen van de gevraagde hoeveelheden stookolie te kunnen garanderen - ook op zeer drukke momenten.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!