Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Oproep tot kandidaten – elektriciteitswerken voor een bpost kantoor in Turnhout

Elektriciteitswerken voor een bpost kantoor in Turnhout.

Publicatiedatum
24-04-2015
Deadline
12-05-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
bpost
Postadres
Muntcenter, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Henri Wuyts

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- Een document met algemene informatie van de firma: naam, rechtsvorm, nationaliteit, sociale zetel en adres.
- Een document met algemene informatie van de contactpersoon: naam, telefoonnummer en e-mailadres.
- Een recent (afgeleverd in de laatste 3 maanden) attest van niet faillissement, afgeleverd door een wettelijke of administratieve instantie.
- Een verklaring in eer en geweten die aantoont dat de kandidaat nooit een fout heeft gemaakt zoals vermeld wordt in het K.B. van 16 juli 2012 artikel 66 § 1 & 2.
- Een recent (afgeleverd in de laatste 3 maanden) RSZ attest.
- Een recent (afgeleverd in de laatste 3 maanden) attest afgeleverd door een bevoegde publieke instantie, dat aantoont dat de kandidaat in regel is met de betaling van zijn directe belastingen.
- Een recent (afgeleverd in de laatste 3 maanden) attest afgeleverd door een bevoegde publieke instantie, dat aantoont dat de kandidaat in regel is met de betaling van zijn indirecte belastingen
- Een uitreksel uit het strafregister uitgereikt door een bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst.

Economische en financiële draagkracht

- Totaal omzetcijfer van de laatste drie jaren
- Een recent handelsrapport (bv. Graydon, D&B...)
- Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's
- Een solvabiliteitsverklaring van uw bank

Vakbekwaamheid

- De inschrijver moet het bewijs leveren van ervaring in gelijkaardige diensten. Minstens 3 referenties in de laatste 3 jaren. Deze referenties bevatten minstens
- volgende informatie: omzet, contactpersoon referentie en telefoonnummer, e-mail, aantal sites of kantoren.
- de Inschrijver dient een bewijs te leveren van aannemer erkenning P1 – Klasse 3 .
- De Inschrijver dient een bewijs te leveren van erkenning VCA** of gelijkwaardig

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1858 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!