Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

LEUVEN Centrale Gevangenis Renovatie vleugel B : Herinrichten tot volledige cellenvleugel (inclusief technieken)

Renovatie vleugel B : Herinrichten tot volledige cellenvleugel (inclusief technieken)

Publicatiedatum
26-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45262700 - Verbouwingswerkzaamheden
45400000 - Afwerking van gebouwen
45310000 - Aanleg van elektriciteit
35120000 - Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Maastrichterstraat, 100, 3500 HASSELT, BE
Ter attentie van
ir. arch. Gert JANSENS, Diensthoofd

Overige nadere inlichtingen

Wijziging 1
Deel B: architectuur
Art. 09.04.11. Niet-geglazuurde tegels uit fijn verglaasd geperst gres
Blz.131 post C: tegels 15/15 geplaatst in patroon
Aanvulling bij 6de regel:
Vorm patroon: zie principetekening op de plannen ? zie bijgevoegd plan met principetekening en foto.
Het patroon dient uitgevoerd gelijk aan het patroon van de bestaande vloer in andere vleugels.
Wijziging 2
Deel B: architectuur
Art. 10.01.45. Sanitaire binnenwand met decoratieve HPL platen
Blz.150 10.01.45B deur hoogte 100cm
100cm komt te vervallen en dient vervangen te worden door 125cm
Aanpassing op plan 210665_AB_DET_B-307: aanpassing deurhoogte op snede A van 100cm naar 125cm
Wijziging 3
Deel D : elektriciteit en beveiliging
Art. 5.7. Wachtbuizen
Blz. 23
Aanvullen omschrijving:
In de gangen en alle andere lokalen dienen trekbuizen voorzien voor de latere aanleg van branddetectie.
De horizontale buizen dienen geplaatst te worden inclusief alle nodige doorboringen.

Het tracé en de positie van de doorboringen van de wachtbuizen dient op voorhand ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de leidend ambtenaar. De wachtbuizen dienen op zo een manier voorzien te worden dat zo weinig mogelijk bochten gemaakt worden en indien er bochten dienen gemaakt te worden, deze altijd groter blijven dan 90°.
Voor de branddetectie moet rekening gehouden worden met het feit dat deze leidingen een lus moeten kunnen vormen.
MEETSTAAT: post 329 art. 5.7 hoeveelheid verhogen met 300m. Dit geeft 1000m in plaats van 700m.”
Wijziging 4
Deel D : elektriciteit en beveiliging
Art. 6.3. Specifieke bepalingen
Blz. 24
Aanvullen met Art. 6.3.4.: Brandstabiliteit
Alle kabelbanen dienen aanzien te worden als dragers van vitale stroombanen. De plaatsing dient uitgevoerd te worden volgens het AREI. Alle kabelbanen dienen een brandstabiliteit van 60 min. te bezitten.
Wijziging 5
Deel D : elektriciteit en beveiliging
Art. 9.5. Visualisatie camerabeelden
Blz. 34
Aanvulling bij omschrijving:
De aannemer dient een voorstel op te maken voor het plaatsen van de schermen en het visualiseren, zodanig dat alle nodige camerabeelden op een goede manier weergegeven kunnen worden.
Hier te voorzien is het leveren en plaatsen van 4 schermen inclusief het instellen van de beeldschermen voor de visualisatie.
Minimale afmeting 24 inch.
Inclusief ophangbevestiging.
Per 2 schermen dient minimaal één werkstation voorzien te worden.