Aankondiging van een opdracht

De levering van vloeibare brandstoffen voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant

Levering van vloeibare brandstoffen voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant

Publicatiedatum
30-03-2015
Deadline
22-04-2015 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Contracttype
Leveringen
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Vlaams-Brabant
Postadres
Provincieplein 1, 3010 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Dienst facilitair beheer - aankoopcel
Ter attentie van
Bart Schots

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Zie bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!