Európai Bizottság, Directorate General Environment
Aankondiging van een opdracht

Az alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályoknak való tagállami megfelelésre irányuló jogi és szakmai értékelés (két tétel)

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név
Európai Bizottság, Directorate General Environment
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
ENV.A.5 – Finance, BU 9 01/005
Város
Brussels
Postai irányítószám
1049
NUTS-kód
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Kapcsolattartó személy
-
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe:   http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

A felhasználói oldal címe:   -

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.:   nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   -

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.:   nem

I.3) Kommunikáció

További információ a következő címen szerezhető be

a fent említett cím

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6632

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

Hivatalos név
-
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
NUTS-kód
-
Ország
-
Kapcsolattartó személy
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Az ajánlatkérő általános címe
-
A felhasználói oldal címe
-

elektronikusan:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6632

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: -

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

I.5) Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés

Az alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályoknak való tagállami megfelelésre irányuló jogi és szakmai értékelés (két tétel)

Hivatkozási szám:   ENV/2020/OP/0017

II.1.2) Fő CPV-kód

Fő CPV-kód:   90700000 - Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.1.3) A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás

Az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályai helyes átültetésének és alkalmazásának biztosítása érdekében alapvető fontosságú a Bizottsághoz a panaszokkal, jogsértési eljárásokkal, vagy azok indítását megelőző eljárásokkal összefüggésben, vagy a tájékoztatási vagy jelentéstételi kötelezettség kontextusában beérkező információk, vagy a Bizottság saját kezdeményezésére előállított információk jogi és technikai értékelése.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

Érték áfa nélkül:   5.200.000,00

Pénznem:   EUR

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll:   igen

Ajánlatok :   valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:   -

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:   -


II.2) Meghatározás Rész száma: 1

II.2.1) Elnevezés

A tagállamoknak az EU környezetvédelmi jogszabályainak átültetésére és alkalmazására irányuló intézkedései megfelelőség-ellenőrzése

Rész száma:   1

II.2.2) További CPV-kód(ok)

Fő CPV-kód:   90700000 - Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
79111000 - Jogi tanácsadási szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód:   00 - N/A

A teljesítés fő helyszíne:   A nyertes ajánlattevő helyszínei.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

1. tétel: A tagállamoknak az EU környezetvédelmi jogszabályainak átültetésére és alkalmazására irányuló intézkedései megfelelőség-ellenőrzése.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

Érték áfa nélkül:   4.000.000,00

Pénznem:   EUR

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Az időtartam hónapban:   48

A szerződés meghosszabbítható:   nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:   -

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:   -

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok:   nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:   nem

Opciók ismertetése:   -

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus fomájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk:   nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:   igen

II.2.14) További információk

E hirdetmény korábban a 2020/S 059-140463 előzetes összesített hirdetményben a következő, jelenlegitől némileg eltérő címmel jelent meg: „A környezetvédelmi ágazat irányelveinek átültetésére irányuló tagállami intézkedések megfelelőségének ellenőrzése (1-2. tétel)”.


II.2) Meghatározás Rész száma: 2

II.2.1) Elnevezés

Az alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályoknak való tagállami megfelelésre irányuló szakmai értékelés

Rész száma:   2

II.2.2) További CPV-kód(ok)

Fő CPV-kód:   90700000 - Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
79111000 - Jogi tanácsadási szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód:   00 - N/A

A teljesítés fő helyszíne:   A nyertes ajánlattevő helyszínei.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

2. tétel: Az alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályoknak való tagállami megfelelésre irányuló szakmai értékelés.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

Érték áfa nélkül:   1.200.000,00

Pénznem:   EUR

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Az időtartam hónapban:   48

A szerződés meghosszabbítható:   nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:   -

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:   -

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok:   nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:   nem

Opciók ismertetése:   -

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus fomájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk:   nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:   igen

II.2.14) További információk

E hirdetmény korábban a 2020/S 059-140463 előzetes összesített hirdetményben a következő, jelenlegitől némileg eltérő címmel jelent meg: „A környezetvédelmi ágazat irányelveinek átültetésére irányuló tagállami intézkedések megfelelőségének ellenőrzése (1-2. tétel)”.


III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok:   igen

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

-

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

-

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok:   igen

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

-

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

-

III.1.5 Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja:   nem

A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik:   nem

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve:   -

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:   -

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.2.2) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét:   igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul:   igen

Keretmegállapodás több ajánlattevővel:   igen

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:   3

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:   Keretmegállapodás megkötése egyetlen szolgáltatóval az 1. tételre vonatkozóan, lépcsőzetes rendszerű keretmegállapodás megkötése legfeljebb három pályázóval a 2. tételre vonatkozóan.

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul:   nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják:   nem

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:   nem

IV.1.5) Információ a tárgyalásról

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.:   nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:   nem

További információk az elektronikus árlejtésről:   -

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:   igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:   2020/S 059-140463

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum:   09-09-2020

Helyi idő:   16:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

-

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az időtartam hónapban:   9

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum:   11-09-2020

Helyi idő:   10:30

Hely:   Avenue de Beaulieu 5-9, 1160 Brussels, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:   Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet. Ajánlati dokumentum.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:   nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:   -

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik:   nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:   nem

A fizetés elektronikus úton történik:   igen

VI.3) További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
Törvényszék
Postai cím
Rue du Fort Niedergrünewald
Város
Luxembourg
Postai irányítószám
L-2925
Ország
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
http://curia.europa.eu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:   Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.5) E hirdetmény feladásának dátuma

22-06-2020