Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Aanleg speelterrein - Te Boelaerpark

Aanleg speelterrein - Te Boelaerpark

Publicatiedatum
14-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45112723 - Landschappelijk ontwerp voor speelterreinen
37535200 - Speeltuinuitrusting
45112500 - Grondverzet
45236250 - Verharding voor parken
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Van der Taelen Marina Germaine

Overige nadere inlichtingen

Document 'bijkomende informatie 2' toegevoegd aan de opdrachtdocumenten.