Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Levering van aardgas en stroom 2018

Het gaat over het leveren van aardgas (+/- 91 GWh) en stroom (+/- 37 GWh)voor 2018 aan alle lidden binnen de Iris groep: UMC Sint-Pieter, het UVC Brugmann, het UKZKF, het Instituut Bordet

de ziekenhuizen Iris Zuid, en de kliniek Antoine Depage.

Publicatiedatum
12-03-2015
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
09123000 - Aardgas
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vereniging iris-aankopen
Postadres
Dejonckerstraat 46, 1060 Brussel, BE

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
II.1.8)
In plaats van
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor: één perceel.
Te lezen
moet bieden voor één of meer partijen zetten
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3
In plaats van
IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijgen van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende documenten:

Zijn bestekken gratis ? Ja
Te lezen
Voorwaarden voor de verkrijging van bestek - de datum van ontvangst van de documenten : 14/04/2015 16u

Zijn bestekken gratis ? Nee

Prijs: 100 EUR

De aanbestedings documenten zijn verkrijgbaar bij mevrouw Carmen Sanchez (02 / 543.78.17).
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4
In plaats van
20-04-2015
Te lezen
21-04-2015
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8
In plaats van
20-04-2015
Te lezen
21-04-2015

Overige nadere inlichtingen

@Ref:00735843/2015004385

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!