Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Oproep tot kandidaten – Raamcontract voor elektriciteitwerken in bpost kantoren in gans België

bpost wenst een raamcontract te gunnen met enkele partners met als voorwerp ”Electiciteits werken”. Het betreft werken in industriële gebouwen, retail gebouwen en kleine werken in gans België.

Publicatiedatum
03-02-2015
Deadline
25-02-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
bpost
Postadres
Muntcenter, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Verschelden Luc Marcel
Ter attentie van
Luc Verschelden

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat is verplicht volgende informatie te verschaffen :
- Document met algemene informatie van de firma: naam, rechtsvorm, nationaliteit, sociale zetel en adres.
- Document met algemene informatie van de contactpersoon: naam, telefoonnummer, functie en e-mailadres.
- Een recent attest van niet faillissement, afgeleverd door een wettelijke of administratieve instantie.
- Een getekende verklaring in eer en geweten die aantoont dat de kandidaat nooit een fout heeft gemaakt zoals vermeld wordt in het K.B. van 16 juli 2012 artikel 66 § 1 & 2.
- Een recent RSZ attest.
- Een recent attest afgeleverd door een bevoegde publieke instantie, dat aantoont dat de kandidaat in regel is met de betaling van zijn directe belastingen.
- Een recent attest afgeleverd door een bevoegde publieke instantie, dat aantoont dat de kandidaat in regel is met de betaling van zijn indirecte belastingen
- een uitreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat is verplicht volgende informatie te verschaffen :
- Totaal omzetcijfer van de laatste drie jaren
- Een recent handelsrapport (bv. Graydon, D&B...)
- Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's
- Een solvabiliteitsverklaring van uw bank

Vakbekwaamheid

- De inschrijver moet het bewijs leveren van ervaring in gelijkaardige opdrachten. De kandidaat is verplicht om per categorie minstens 2 referenties aan te leveren : industriële werven, retail werven, kleine werken.
Deze referenties bevatten
volgende informatie: omzet, contactpersoon referentie en telefoonnummer, e-mail, aantal sites of kantoren.
- de Inschrijver dient een bewijs te leveren van aannemer erkenning P1– Klasse 3
- de Inschrijver dient een lijst met zijn 5 belangrijkste onderaannemers te leveren
- de Inschrijver dient een getekende verklaring in eer en geweten te leveren dat er ten allen tijde iemand op de werf aanwezig zal zijn die de landstaal machtig is

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2034 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!