Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
Aankondiging van een opdracht

'Kumpanija ta' konsulenza f'għadd ta' dixxiplini għal għajnuna teknika fl-oqsma tal-bini'.

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1) Isem u indirizzi

Isem uffiċjali
Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
rue Belliard 101
Belt
Brussell
Kodiċi postali
1040
Kodiċi NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Persuna ta’ kuntatt
unité «Programmation et gestion financière et contractuelle»
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-

Indirizz(i) tal-Internet

Indirizz ewlieni:   http://www.cor.europa.eu

Indirizz tal-profil tax-xerrej:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Akkwist konġunt

Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt:   iva

Fil-każ ta' akkwist konġunt li jinvolvi pajjiżi differenti – il-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist:   -

Il-kuntratt qed jingħata minn korp ċentrali għall-akkwisti:   le

I.3) Komunikazzjoni

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn

l-indirizz imsemmi hawn fuq

Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq:   http://cor.europa.eu/fr/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu

l-indirizz imsemmi hawn fuq

b'mod elettroniku permezz ta':   -

Il-komunikazzjoni elettronika teħtieġ l-użu ta' għodod u strumenti li mhux soltu ssibhom. Aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ għal dawn l-għodod u strumenti huwa possibbli, mingħajr ħlas, fuq: -

I.4) Tip ta’ awtorità kontraenti

Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali

I.5) Attività ewlenija

Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1) L-għan tal-ksib

II.1.1) Titlu

'Kumpanija ta' konsulenza f'għadd ta' dixxiplini għal għajnuna teknika fl-oqsma tal-bini'.

Numru ta' referenza:   CDR/DL/12/2017.

II.1.2) Kodiċi ewlieni CPV

Kodiċi ewlieni CPV:   71000000 - Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.1.3) It-tip ta’ kuntratt

Servizzi

II.1.4) Deskrizzjoni qasira

Taħt dan il-kuntratt, kumpanija ta' konsulenza f'għadd ta' dixxiplini se tipprovdi servizzi għal xogħlijiet ta' għajnuna teknika fl-oqsma varji tal-bini:

— għajnuna fil-qasam tal-istudji arkitetturali u tekniċi,

— għajnuna fil-qasam regolatorju,

— għajnuna amministrativa,

— għajnuna fil-qasam tat-twettiq u l-monitoraġġ ta' proġetti.

Fl-immaniġġjar tal-istokk ta' bini tagħhom, il-Kumitati huma msejħa jwettqu implimentazzjonijiet u/jew modifiki tekniċi u arkitetturali. F'dan il-kuntest, ix-xogħol tal-kuntrattur se jinvolvi d-definizzjoni tal-istudji tekniċi u arkitetturali kollha għall-organizzazzjoni tal-istedina għall-offerti u l-ksib tal-awtorizzazzjonijiet amministrattivi varji.

L-istudji huma ta' tipi differenti:

— studji ta' fattibbiltà,

— studji dwar id-disinn preliminari,

— studji dwar id-disinn,

— valutazzjonijiet u verifiki varji.

II.1.5) Stima tal-valur totali

Valur mingħajr VAT:   1.790.000,00

Munita:   EUR

II.1.6) Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet:   le

II.2) Deskrizzjoni

II.2.1) Titlu

-

Nru tal-lott:   -

II.2.2) Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

Kodiċi ewlieni CPV:   71311100 - Servizzi ta' appoġġ ta' l-inġinerija ċivili

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.2.3) Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:   -

II.2.4) Deskrizzjoni tal-akkwist

Jekk jogħġbok irreferi għas-sit tal-Internet speċifikat fil-punt I.3.

II.2.5) Kriterji tal-għoti

Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib

II.2.6) Stima tal-valur

Valur mingħajr VAT:   1.790.000,00

Munita:   EUR

II.2.7) Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri

Tul ta' żmien f’xhur:   48

Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid:   iva

Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:   jekk jogħġbok irreferi għas-sit tal-Internet speċifikat fil-punt I.3.

II.2.9) Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna

L-għadd ta' kandidati mistenni:   5

Kriterji oġġettivi għall-għażla ta’ għadd limitat ta’ kandidati:   m'hemm l-ebda limitu fuq l-għadd ta'kandidati.

II.2.10) Informazzjoni dwar il-varjanti

Il-varjanti se jiġu aċċettati:   le

II.2.11) Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet:   le

Deskrizzjoni ta’ għażliet:   -

II.2.12) Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi

L-offerti jridu jkunu ppreżentati fl-għamla ta' katalogi elettroniċi jew jinkludu katalogu elettroniku:   le

II.2.13) Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea:   le

II.2.14) Informazzjoni addizzjonali

Jekk jogħġbok irreferi għas-sit tal-Internet speċifikat fil-punt I.3.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1) Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni

III.1.1) Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

jekk jogħġbok irreferi għas-sit tal-Internet speċifikat fil-punt I.3.

III.1.2) Qagħda ekonomika u finanzjarja

Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist:   iva

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

-

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

-

III.1.3) Abbiltà teknika u professjonali

Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist:   iva

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

-

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

-

III.1.5 Informazzjoni dwar kuntratti riżervati

Il-kuntratt huwa riżervat għal ħwienet tax-xogħol għal persuni b'diżabbiltà u għal operaturi ekonomiċi li għandhom fil-mira l-integrazzjoni soċjali u professjonali ta' persuni b'diżabbiltà jew żvantaġġjati:   le

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija ristretta għall-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti:   le

III.2) Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt

III.2.1) Informazzjoni dwar professjoni partikolari

L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari:   -

Referenza għal-liġi, ir-regolament jew id-dispożizzjoni amministrattiva rilevanti:   -

III.2.2) Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt

Jekk jogħġbok irreferi għas-sit tal-Internet speċifikat fil-punt I.3.

III.2.2) Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt:   iva

Taqsima IV: Proċedura

IV.1) Deskrizzjoni

IV.1.1) Tip ta’ proċedura

Proċedura ristretta

IV.1.3) Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim:   iva

Ftehim qafas b’operatur wieħed:   iva

Fil-każ ta' ftehimiet qafas – ġustifikazzjoni għal kull tul ta' żmien li jaqbeż l-erba’ snin:   -

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ sistema dinamika tax-xiri:   le

Is-sistema dinamika ta' xiri tista' tintuża minn xerrejja addizzjonali:   le

IV.1.4) Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu

Rikors għal proċedura fi stadji sabiex jitnaqqas gradwalment l-għadd ta’ soluzzjonijiet li għandhom jiġu diskussi jew l-għadd ta’ offerti li għandhom jiġu nnegozjati:   le

IV.1.5) Informazzjoni dwar in-negozjazzjoni

L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li tagħti l-kuntratt fuq il-bażi tal-offerti tal-bidu mingħajr ma tidħol f'negozjati:   le

IV.1.6) Informazzjoni dwar irkant elettroniku

Ser jintuża rkant elettroniku:   le

Informazzjoni addizzjonali dwar irkant elettroniku:   -

IV.1.8) Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA:   le

IV.2) Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1) Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Numru tal-avviż fil-ĠU S:   -

IV.2.2) Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni

Data:   24-08-2017

Ħin lokali:   -

IV.2.3) Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula

Data: 20-09-2017

IV.2.4) Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta

Tul ta' żmien f’xhur:   9

IV.2.7) Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti

Data:  

Ħin lokali:   -

Post:   -

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:   -

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1) Informazzjoni dwar rikorrenza

Dan huwa akkwist rikorrenti:   le

Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:   -

VI.2) Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi

Se jintużaw ordnijiet elettroniċi:   le

Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi:   le

Se jintużaw pagamenti elettroniċi:   le

VI.3) Informazzjoni addizzjonali

Jekk jogħġbok irreferi għas-sit tal-Internet speċifikat fil-punt I.3.

VI.4) Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1) Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali
rue du Fort Niedergrünewald
Belt
Lussemburgu
Kodiċi postali
2925
Pajjiż
LUXEMBOURG
Telefown
+352 4303-1
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
http://www.curia.europa.eu

VI.4.2) Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni

Isem uffiċjali
-
Indirizz postali
-
Belt
-
Kodiċi postali
-
Pajjiż
-
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.3) Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:   jekk jogħġbok irreferi għas-sit tal-Internet speċifikat fil-punt I.3.

VI.4.4) Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
-
Indirizz postali
-
Belt
-
Kodiċi postali
-
Pajjiż
-
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.5) Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

14-07-2017