Aankondiging van een gegunde opdracht

Bijstand aan de Commissie bij de tenuitvoerlegging van de herziene afvalwetgeving, beoordeling van afvalbeheerplannen en toezicht op de naleving van de kaderrichtlijn afvalstoffen.

De raamovereenkomst heeft vooral betrekking op de tenuitvoerlegging van de herziene afvalrichtlijnen, namelijk de wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen, Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen en Richtlijn 1994/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval. De Commissie is op zoek naar externe bijstand bij:

— de vervolgtaken die voortvloeien uit de herziene afvalrichtlijnen nadat deze zijn aangenomen (met inbegrip van de opstelling van richtsnoeren, de voorbereiding van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, ondersteuning bij de voorbereiding van wetsvoorstellen, met inbegrip van effectbeoordelingen, vergemakkelijking van de informatie-uitwisseling enz.),

— monitoring en bevordering van de naleving van doelstellingen van de herziene richtlijnen met betrekking tot de recycling en het storten van afval,

— beoordeling van afvalbeheerplannen overeenkomstig artikel 28 van de kaderrichtlijn afvalstoffen, met inbegrip van hun volledigheid, degelijkheid en geloofwaardigheid.

Datum van verzending van deze aankondiging
04-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
00 - N/A
Opdrachtcodes (CPV)
90700000 - Milieuzorgdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres
ENV.A.5 — Finance BU-9 01/005
Plaats
Brussels
Postcode
1049
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Markets Team
E-mail
env-tenders@ec.europa.eu

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
6000000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
6000000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
ARCADIS Belgium NV , Koningsstraat 80, 1000 Brussels, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
6000000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
6000000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
BiPRO GmbH , Grauerstrasse 12, 81545 München, DEUTSCHLAND
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
6000000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
6000000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Eunomia Research & Consulting Ltd , 37 Queen Square, BS1 4QS Bristol, UNITED KINGDOM
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
6000000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
6000000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Öko-Institut e.V. , Merzhauser Strasse 173, 79100 Freiburg, DEUTSCHLAND
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer