Aankondiging van een opdracht

Leveren brandstoffen voor bussen en voertuigen

Afname van diesel en bezine (95 octanen) gekoppeld aan een tankbeurtregistratiesysteem voor de bussen en bestelwagens van Scholengroep 26.
De geraamde jaarlijkse afname is 100.000 l diesel. Duur van de opdracht: 1 jaar.
De opgegeven hoeveelheden zijn richtinggevend. Er kan in geen geval schadevergoeding of wijziging van de opgegeen korting geëist worden indien de opgegeven hoeveelheden te hoog of te laag geraamd werden.
Er dient korting gegeven te worden op de officiële maximum dagverkoopprijs (BTW exclusief), aangenomen door het Ministerie van Economische Zaken. De opgegeven korting blijft ongewijzigd en is gelding tijdens de volledige duur van het contract.

Publicatiedatum
01-07-2015
Deadline
21-08-2015 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
Regiocodes (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Scholengroep 26 - 'Mandel en Leie'
Postadres
Hugo Verrieststraat 68, 8800 Roeselare, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Jo-Ann Goddeeris

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichten ten opzichte van de FOD Financiën. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2048 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!