Europa-Kommissionen
Aankondiging van een opdracht

Undersøgelse vedrørende udvikling af en fælles ramme for kvantitativ rådgivning vedrørende afgrøders næringsstofbehov og vurdering af drivhusgasemissioner og -optag på bedriftsniveau

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Europa-Kommissionen
CVR-nummer
-
Postadresse
Rue de la Loi/Wetstraat 130, Office: L-130 10/037
By
Brussels
Postnummer
1049
NUTS-kode
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
-
Telefon
-
E-mail
agri-e[email protected]
Fax
-

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm

Internetadresse for køberprofilen:   -

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   nej

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Yderligere oplysninger fås på

den ovennævnte adresse

Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6306

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes

Officielt navn
-
CVR-nummer
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
NUTS-kode
-
Land
-
Kontaktperson
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Overordnet internetadresse
-
Internetadresse for køberprofilen
-

elektronisk via:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6306

Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: -

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Anden aktivitet:   Landbrug og udvikling af landdistrikter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

Undersøgelse vedrørende udvikling af en fælles ramme for kvantitativ rådgivning vedrørende afgrøders næringsstofbehov og vurdering af drivhusgasemissioner og -optag på bedriftsniveau

Sagsnr.:   AGRI/2020/OP/0002

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   79310000 - Markedsanalyse

Supplerende CPV-kode:   -

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse

Det overordnede formål med undersøgelsen er at levere en solid og omfattende beskrivelse af de metodologiske rammer, herunder passende parametre, variabler og formler, der er nødvendige for at give kvantitativ rådgivning om brugen af gødningsstoffer og vurdering af drivhusgasemissioner og -dræn på mark- og bedriftsskalaer.

II.1.5) Anslået samlet værdi

Værdi eksklusive moms:   600.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   nej

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse

-

Delkontraktnr.:   -

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   77100000 - Tjenesteydelser inden for landbrug

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   00 - N/A

Hovedudførelsessted:   Levering skal almindeligvis finde sted i kontrahentens lokaler.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Den ordregivende myndighed ønsker at indgå en kontrakt med en enkelt kontrahent med henblik på at gennemføre en undersøgelse vedrørende udvikling af en fælles ramme for kvantitativ rådgivning vedrørende afgrøders næringsstofbehov og vurdering af drivhusgasemissioner og -optag på bedriftsniveau.

II.2.5) Tildelingskriterier

Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi

Værdi eksklusive moms:   600.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem

Varighed i måneder:   12

Denne kontrakt kan forlænges:   nej

Beskrivelse af forlængelser:   -

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:   -

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning:   nej

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger

Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   ja

II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede samlede værdi af kontrakten, der omhandles i punkt II.1.5) og II.2.6) i denne bekendtgørelse, betragtes som et maksimumsbeløb. Derfor vil bud, der overskrider dette beløb, blive afvist. Europa-Kommissionen vil ikke betale for nogen yderligere omkostninger i forbindelse med udførelsen af kontrakten.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   ja

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   ja

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-

III.1.5 Oplysning om reserverede kontrakter

Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer:   nej

Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse:   nej

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession:   -

Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:   -

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.2.2) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten:   ja

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   nej

I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:   -

Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem:   nej

Det dynamiske indkøbssystem kan blive anvendt af yderligere indkøbere:   nej

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen

Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles:   nej

IV.1.5) Oplysninger om forhandling

Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:   nej

Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:   -

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   ja

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   -

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Dato:   10-08-2020

Tidspunkt:   12:00

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere

-

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Varighed i måneder:   9

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Dato:   11-08-2020

Tidspunkt:   10:30

Sted:   DG Agriculture and Rural Development, Rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:   Højst to behørigt bemyndigede repræsentanter pr. tilbudsgiver må være til stede ved åbningen af bud (mod fremlæggelse af pas eller andet identitetsbevis). Tilbudsgivere, der ønsker at være til stede, bedes informere evalueringsafdeling C.4 ved Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter pr. e-mail mindst to arbejdsdage forud for åbningen af buddene til kontaktpersonerne anført i punkt I.1).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb:   nej

Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:   -

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling:   nej

Elektronisk fakturering accepteres:   nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling:   nej

VI.3) Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.3). Webstedet vil blive opdateret løbende, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden.

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Retten
Postadresse
Rue du Fort Niedergrünewald
By
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
http://www.curia.europa.eu/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

10-06-2020