Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Levering van energie (aardgas en elektriciteit) voor provincie Limburg (2016 - 2018)

PROCLIM, de opdrachtencentrale van het provinciebestuur Limburg, organiseert een groepsaankoop voor levering van energie (aardgas en elektriciteit) voor alle provinciale instellingen en voor geïnteresseerde lokale, openbare besturen in Limburg (steden, gemeenten, gemeentelijke eva’s, OCMW’s ( + eva’s), politiezones, hulpverleningszones, kerkfabrieken + overige eredienstinstellingen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, woonzorgvoorzieningen, gehandicapteninstellingen, vzw's met openbaar nut enzovoort).
De nieuwe raamovereenkomst zal een duurtijd kennen van 3 jaren en loopt van 1 januari 2016 t.e.m. 31 december 2018.
Ter beschikking stellen van het nodige vermogen en de levering van de benodigde energie, elektriciteit en/of aardgas, conform de geldende wetgeving voor de afnamepunten met piekmeting (hoogspanning), zonder piekmeting, openbare verlichting en aardgas, waarbij gekozen wordt voor 100% groene stroom zoals deze gedefinieerd is paragraaf III.7 "Groene Stroom en Garanties van Oorsprong".

Publicatiedatum
28-07-2015
Opdrachtcodes (CPV)
09000000 - Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
09123000 - Aardgas
09310000 - Elektriciteit
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
PROCLIM
Postadres
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
De heer Danny Broeders

Overige nadere inlichtingen

Het betreft volgende items:
- Rectificaties aan het bestek: enkele wijzigingen aan de voorwaarden, gesteld in het bestek, worden doorgevoerd (origineel bestek bijgevoegd).
- Vragen / antwoorden: u ontvangt de opsomming van alle gestelde vragen met het antwoord van het bestuur. Deze informatie wordt simultaan aan elke inschrijver verstuurd, zodat één ieder gelijktijdig over dezelfde informatie beschikt.
- Nieuwe versie van het offerteformulier: er werden enkele kleine aanpassingen doorgevoerd aan de inventaris, vooral ter verduidelijking en vervollediging.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!