Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

BMB/DPT-DPW/2015.0733 Levering van elektrische energie en terbeschikkingstelling van het nodige vermogen voor de laagspanningsinstallaties die beheerd worden door Mobiel Brussel

Deze opdracht heeft als voorwerp de levering van elektrische energie en de terbeschikkingstelling van het nodige vermogen voor de laagspanningsafnamepunten die beheerd worden door Mobiel Brussel – B.U.V., Directie Projecten en Werken inzake Weginrichtingen.
De inschrijvers verklaren op erewoord dat alle geleverde energie 100 % groene elektriciteit is (elektriciteit gecertificeerd met Labels van Garantie van Oorsprong aanvaard door de marktregulator van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BRUGEL). Deze verklaring moet verplicht bij de offerte worden gevoegd. Het ontbreken van dit document wordt beschouwd als een substantiële materiële onregelmatigheid en leidt tot de absolute nietigheid van de offerte.

Publicatiedatum
16-04-2015
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, Mobiel Brussel-BUV
Postadres
Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Projecten en Werken inzake Weginrichtingen
Ter attentie van
ir Alain Lefebvre, Directeur

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
28-04-2015 11:00
Te lezen
21-04-2015 11:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
05-05-2015 11:00
Te lezen
28-04-2015 11:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
05-05-2015 11:00
Te lezen
28-04-2015 11:00

Overige nadere inlichtingen

Geannexeerde documenten:
- Bestek met indieningsdatum op 28/04/2015
- Aanvullende informatienota inzake het bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1858 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!