Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Opdracht voor de aankoop en levering van aardgas en elektriciteit

De opdracht betreft een overeenkomst voor de aankoop en levering van aardgas en elektriciteit, verspreid over meerdere leveringsplaatsen
Deze opdracht is opgedeeld in 2 percelen:
- Perceel 1: Aankoop en levering van aardgas
- Perceel 2: aankoop en levering van elektriciteit
Duur van de opdracht: : 24 maanden of 2 jaar
+

Publicatiedatum
01-12-2015
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Familiehulp vzw
Postadres
Koningsstraat 294, 1210 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Marleen Delaere

Overige nadere inlichtingen

betreft Afdeling IV : Procedure
te wijzigen paragraaf :
IV.3.7. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen : 60
deze paragraaf moet vervangen worden door
V.3.7. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen : 45

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2047 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!