Aankondiging van een gegunde opdracht

Levering van motorbrandstoffen (benzine, gasolie en diesel) af te nemen aan de pompen van één (of meerdere) petroleumfirma(’s) in België door middel van magneetkaarten voor een periode van 3 jaar

Onderhavige opdracht betreft de levering van motorbrandstoffen voor motorvoertuigen van de stad Geel en voor motorvoertuigen van haar personeel voor privé doeleinden, af te nemen aan de pompen van een (of meerdere) petroleumfirma(‘s) in België door middel van 'magneetkaarten België' met onbeperkt verbruik voorzien van een geheim codenummer.
De kaarten dienen de naam en/of het logo van de aannemer te dragen.
De magneetkaarten moeten
- kunnen beperkt worden tot één of andere motorbrandstof (vb. gasolie diesel),
- hetzij bruikbaar zijn voor alle motorbrandstoffen (kaarten "multi-brandstoffen").
Als bijlage bij zijn offerte kan de inschrijver een lijst van diensten die bruikbaar zijn via de magneetkaart aanbieden zoals: de tolautowegen, de reparatie of bijstand, de car-wash, beperkte aankopen in shops. De on-line diensten (het informatica-beheerssysteem van het kaartenpark) zullen ook beschreven worden in bijlage. De inschrijver moet, voor elke dienst, vermelden, of hij gratis is of betalend, en een documentatie/beschrijving en een prijslijst bijvoegen.
De magneetkaarten en de geheime code dienen geleverd worden binnen een termijn van maximum 8 werkdagen.

Publicatiedatum
14-07-2015
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stadsbestuur Geel
Postadres
Werft 20, 2440 Geel, BE
Contactpunt(en)
De heer Bart De Maeyer

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Nv Dats 24
Postadres
Edingensesteenweg 196, 1500 Halle
Titel
Levering van motorbrandstoffen (benzine, gasolie en diesel) af te nemen aan de pompen van één (of meerdere) petroleumfirma(’s) in België door middel van magneetkaarten voor een periode van 3 jaar
Waarde
513921.00 EUR
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2147 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!