Aankondiging van een opdracht

Levering van brandstoffen voor voertuigen met tankkaartensysteem

Levering van brandstoffen voor voertuigen met tankkaartensysteem

Publicatiedatum
16-11-2015
Deadline
23-12-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Kortenberg
Postadres
De Walsplein 30, 3070 Kortenberg, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Kristien Dupae

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Attest RSZ

Economische en financiële draagkracht

Economische en financiële draagkracht van de inschrijver – vereiste bewijsstukken (kwalitatieve selectie – selectiecriteria)
- Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt

Eventuele minimumeisen:

Economische en financiële draagkracht van de inschrijver – vereiste bewijsstukken (kwalitatieve selectie – selectiecriteria)
- Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt

Vakbekwaamheid

Technische bekwaamheid van de inschrijver – vereiste bewijsstukken (kwalitatieve selectie – selectiecriteria)
- referenties van soortgelijke opdrachten
- karakteristieken van de voorgestelde brandstof, merk en herkomst van de producten
- kwaliteitsattest van het voorgestelde product
- Een lijst van verdeelpunten, de mogelijkheden ervan en een kaart van België waarop de
verdeelpunten zijn aangeduid, dient bij de inschrijving bijgevoegd.

Eventuele minimumeisen:

Technische bekwaamheid van de inschrijver – vereiste bewijsstukken (kwalitatieve selectie – selectiecriteria)
- referenties van soortgelijke opdrachten
- karakteristieken van de voorgestelde brandstof, merk en herkomst van de producten
- kwaliteitsattest van het voorgestelde product
- Een lijst van verdeelpunten, de mogelijkheden ervan en een kaart van België waarop de
verdeelpunten zijn aangeduid, dient bij de inschrijving bijgevoegd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!