Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Plaatsing van verluchtingsinstallatie double flux in de centraal bestuur van het OCMW van Sint Gillis - Opdracht voorbehouden voor maatschappelijke onderneming in sociale economie.

Plaatsing van verluchtingsinstallatie double flux in de centraal bestuur van het OCMW van Sint Gillis - Opdracht voorbehouden voor maatschappelijke onderneming in sociale economie.

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2018
Publicatiedatum
05-12-2018
Deadline
13-12-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
42520000 - Ventilatie-uitrusting

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Sint Gillis
Postadres
Fernand Bernierstraat 40
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Khaled SOR
Telefoon
+32 26005457
Fax
+32 26005419
E-mail
ksor@cpasstgilles.irisnet.be
Hoofdadres
http://cpas1060.be/
Adres van het kopersprofiel
-