Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst met één onderneming voor de volledige uitbesteding van de uitbating van de bedrijfsrestaurants van HR Rail (de Belgische spoorwegen)

Raamovereenkomst voor 4 jaar (1 jaar + 3 mogelijke stilzwijgende verlengingen van 1 jaar) met aanvang op 28.04.2018.

De opdracht bestaat uit de volledige uitbesteding van de uitbating van alle bedrijfsrestaurants van HR Rail (3 sandwichbars en 17 restaurants) en de catering-activiteiten van Train@Rail, gedeeltelijk gebruikmakend van de huidige restaurantmedewerkers van HR Rail, maar rekening houdend met een progressieve afname van deze medewerkers ten gevolge van pensionering en herplaatsing.

Deze dienst omvat zowel het leveren van afgewerkte maaltijden als alle andere producten die betrekking hebben op activiteiten uit deze sector, zoals het leveren van drank, snacks, onderhoudsproducten, werkkledij...


Datum van verzending van deze aankondiging
12-04-2018
Publicatiedatum
14-04-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
55520000 - Cateringdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
HR Rail N.V.
Postadres
Frankrijkstraat 85
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tom Ronsyn
E-mail
tom.ronsyn@hr-rail.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1735 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!