Vlaamse Milieumaatschappij
Aankondiging van een opdracht

Verdere ontwikkeling en gebiedsgerichte kalibratie en validatie van het ELMO-model

Verdere ontwikkeling en gebiedsgerichte kalibratie en validatie van het ELMO-model

Publicatiedatum
19-09-2016
Deadline
13-10-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
48460000 - Software voor analytische-, wetenschappelijke, mathematische of voorspellingsdoeleinden
22211000 - Vaktijdschriften
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres
Dr De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, BE
Contactpunt(en)
Rob Laethem

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A