Reparatie en onderhoud

Reparatie en onderhoud van voertuigen, beheer van wagenpark, reparatie van auto's, onderhoud van auto's, autowasserij, onderhoud en reparatie van bussen, reparatie en onderhoud van vrachtwagens, ombouwen van voertuigen, repareren van banden, wegenwachtdiensten, wegslepen van voertuigen, slopen van voertuigen, reparatie en onderhoud van locomotieven, reparatie en onderhoud van rollend materieel, reparatie en onderhoud van schepen, reparatie en onderhoud van kantoormachines, reparatie en onderhoud van computers, ...

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Elsene Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Overheidsopdracht van beperkte waarde nr. 2019-189 betreffende onderhoud, interventies en herstellingen van machines van drukken voor de duur van één...

Onderhoud, interventies en herstellingen van machines van drukken voor de duur van één jaar (CPV Code: 50530000-9). Uitvoeringstermijn van de opdracht: één jaar na de verzending van de eerste bestelbon. Wijze van bepaling van de prijzen: opdracht volgens prijslijst. Plaats van uitvoering: Herfststraat, 38-42 te 1050 Brussel (Elsene). Interventietermijn: maximaal de 2e werkdag volgend op de interve...
Publicatie24-05-2019
Deadline03-06-2019
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
GAN - Technische Dienst Aankondiging van een gegunde opdracht

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN VAN DEPANNAGE EN ONDERHOUD VAN GEBOUWEN VAN HET AGENTSCHAP

Het voorwerp van de opdracht is de aanstelling van een dienstverlener die zal instaan voor het onderhoud en voor de depannagebijstand aan de gebouwen van het Agentschap. De toepassingsgebieden zijn opgenomen in de technische voorschriften van dit bijzonder bestek. De opdracht heeft een looptijd van drie jaar vanaf 02/04/2019. De opdracht zal één keer worden verlengd voor een periode van een jaar,...
Publicatie24-05-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Gemeente Mol Aankondiging van een opdracht
Publicatie23-05-2019
Deadline25-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek Aankondiging van een opdracht

Onderhoud goten en platte daken in patrimonium SHM Denderstreek.

De opdracht heeft betrekking op het onderhoud van goten en platte daken in het patrimonium van Denderstreek. Het betreft een raamovereenkomst voor een periode van 2 jaar, met de mogelijkheid deze éénmalig voor 2 jaar te verlengen.
Publicatie23-05-2019
Deadline02-07-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst HVAC Vlaandere Regio Noord

Raamovereenkomst HVAC Vlaandere Regio Noord
Publicatie21-05-2019
Deadline26-08-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
stad Brugge Aankondiging van een opdracht

Onderhouden van de schuifdeurinstallaties

Onderhouden van de schuifdeurinstallaties
Publicatie21-05-2019
Deadline27-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

DENDERMONDE - REGIE DER GEBOUWEN - Reparatie en onderhoud van centrale verwarming.

DENDERMONDE - REGIE DER GEBOUWEN - Reparatie en onderhoud van centrale verwarming.
Publicatie21-05-2019
Deadline06-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Dendermonde (BE232)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen Rectificatie

Incidentafhandeling op de autosnelwegen in Provincie Oost-Vlaanderen. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) < 3,5 ton...

Het voorwerp van de opdracht is: Project F.A.S.T. = Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst - Incidentafhandeling op de autosnelwegen E40, E17, E34 en R4 in de provincie Oost-Vlaanderen. Het betreft het vrijmaken van de weg langs bovengenoemde autosnelwegen en ringwegen van voertuigen met een MTM < 3.5t. binnen het in art. 58 Wet 2016 beschreven actiegebied.
Publicatie21-05-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)
OCMW Schaerbeek Aankondiging van een opdracht

Onderhoud van technische installaties

Onderhoud van technische installaties
Publicatie21-05-2019
Deadline25-06-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Leefmilieu Brussel Aankondiging van een gegunde opdracht

Reiniging en mechanisch onderhoud van harde opperclakken en losse vloeren

Dit contract is een overheidsopdracht voor het reinigen en mechanisch onderhoud van harde oppervlakken en vloeiende vloeren voor speel- en sportvelden in het Brussels Gewest.
Publicatie21-05-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Gemeente Anderlecht Aankondiging van een opdracht

ONDERHOUD VAN DE VOERTUIGEN VAN MEER DE 3.5T (RIJBEWIJS C-C1)

ONDERHOUD VAN DE VOERTUIGEN VAN MEER DE 3.5T (RIJBEWIJS C-C1)
Publicatie20-05-2019
Deadline14-06-2019
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
FEDASIL_BROECHEM Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

ONDERHOUD AUTOMATISCHE BLUSINSTALLATIE IN HET OC BROECHEM

ONDERHOUD AUTOMATISCHE BLUSINSTALLATIE IN HET OC BROECHEM
Publicatie20-05-2019
Deadline15-07-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Direction/Directie Facilities Proces-verbaal van opening van de offertes

Onderhoud van het CCN-gebouw en van de afwerking van het CCN-gebouw

Onderhoud van het CCN-gebouw en van de afwerking van het CCN-gebouw
Publicatie20-05-2019
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen Aankondiging van een opdracht

Incidentafhandeling op de autosnelwegen in Provincie Oost-Vlaanderen. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) < 3,5 ton...

Het voorwerp van de opdracht is: Project F.A.S.T. = Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst - Incidentafhandeling op de autosnelwegen E40, E17, E34 en R4 in de provincie Oost-Vlaanderen. Het betreft het vrijmaken van de weg langs bovengenoemde autosnelwegen en ringwegen van voertuigen met een MTM < 3.5t. binnen het in art. 58 Wet 2016 beschreven actiegebied.
Publicatie19-05-2019
Deadline24-06-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)
De Lijn - Techniek Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLINGEN: Slepen en depanneren van bussen - centraal raamcontract

SLUITING RAAMOVEREENKOMST: Slepen en depanneren van bussen - centraal raamcontract Het betreft een raamovereenkomst voor vier jaar.
Publicatie17-05-2019
Regiocode (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
DG Penitentiaire Inrichtingen Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht
Publicatie17-05-2019
Deadline13-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Dinant (BE351)
Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie - Directie Infrastructuur Aankondiging van een opdracht

Openbare procedure voor het preventief en curatief onderhoud van de HVAC-installaties van de gebouwen gebruikt door de gerechtelijke diensten en de ce...

Preventief en curatief onderhoud (en voor de opmaak van een gedetailleerde inventaris) van de HVAC-installaties van de gebouwen gebruikt door de gerechtelijke diensten (griffies en parketten van de hoven en rechtbanken) en de centrale administratie van de FOD Justitie, over het volledige Belgische grondgebied, voor rekening van het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie van de Federale Over...
Publicatie17-05-2019
Deadline15-07-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Namur (BE35)
MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten" Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Maintenance des barrières d'arrêt avions de la Composante aérienne.

Marché relatif à la maintenance des barrières d'arrêt d'avions de la Composante aérienne durant leur cycle de vie.
Publicatie16-05-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten" Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Meerjarige overeenkomst van diensten (2018-2022) betreffende de algemene revisie en het onderhoud van de scheepslift in de Marinebasis te Zeebrugge.

Meerjarige overeenkomst van diensten (2018-2022) betreffende de algemene revisie en het onderhoud van de scheepslift in de Marinebasis te Zeebrugge.
Publicatie16-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten" Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Meerjarige overeenkomst (2018-2022) van diensten voor het onderhoud van de brandstofdepots binnen Defensie

Meerjarige open overeenkomst van diensten betreffende het onderhoud van de brandstofdepots binnen Defensie
Publicatie16-05-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
UC Leuven Vzw - UC Limburg Vzw Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst - onderhoud en werken m.b.t. HVAC en sanitair voor de gebouwen van UC Leuven - Limburg

Situering UCLL - UC Leuven-Limburg Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC Leuven-Limburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden lerarenopleiding, management, technol...
Publicatie15-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Hasselt (BE221)
DAB Vloot Aankondiging van een opdracht

Conditioneren van E3000 boeilichamen

Conditioneren van E3000 boeilichamen
Publicatie14-05-2019
Deadline13-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Oostende (BE255)
Volkshaard cvba - so Aankondiging van een opdracht
Publicatie13-05-2019
Deadline06-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Federale Politie Dienst Procurement Rectificatie

Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van diensten voor de herstelling en de vervanging van ruiten van de voertuigen ten voordele van de geïntegreerde...

Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van diensten voor de herstelling en de vervanging van ruiten van de voertuigen ten voordele van de geïntegreerde politie
Publicatie12-05-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Gemeente Ukkel Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Globale oplossing inzake concept, levering, plaatsing, opstart, gegevensoverdracht, testing en onderhoud van een...

Voorwerp van de diensten: Globale oplossing inzake concept, levering, plaatsing, opstart, gegevensoverdracht, testing en onderhoud van een nieuwe informaticastructuur van de gemeente en uitwerking van een DRP-oplossing, en levering, plaatsing en indienststelling van IP-telefoniemateriaal. Toelichting: De offerte moet de minimale vereisten van de opdrachtdocumenten naleven. De offerte moet aangepas...
Publicatie10-05-2019
Deadline17-06-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!