Reparatie en onderhoud

Reparatie en onderhoud van voertuigen, beheer van wagenpark, reparatie van auto's, onderhoud van auto's, autowasserij, onderhoud en reparatie van bussen, reparatie en onderhoud van vrachtwagens, ombouwen van voertuigen, repareren van banden, wegenwachtdiensten, wegslepen van voertuigen, slopen van voertuigen, reparatie en onderhoud van locomotieven, reparatie en onderhoud van rollend materieel, reparatie en onderhoud van schepen, reparatie en onderhoud van kantoormachines, reparatie en onderhoud van computers, ...
Centre wallon de Recherches agronomiques Rectificatie

Invitation à présenter une offre - Modernisation de chambres froides ou conditionnées ou de climatisations et entretien annuel des unités de productio...

Ce marché public concerne : - des réparations / mises en conformité nécessaires au bon fonctionnement des installations de production de froid (climatisations et chambres froides / conditionnées), quelle que soit leur puissance ; - le démantèlement de chambres froides ou conditionnées ou des climatisations existantes ; - l'entretien ANNUEL, en principe à partir de 2022 / dès le début de l'année 20...
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Reparatie en onderhoud van koelinstallaties (50730000)
Regiocode (NUTS) Arr. Namur (BE352)
Régie des Bâtiments - Région Bruxelles Aankondiging van een opdracht

Bruxelles - SPF Finances - Entretien omnium ascenceur

Bruxelles - SPF Finances - Entretien omnium ascenceur
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen (50700000)
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Regie der Gebouwen - Regio Brussel Aankondiging van een opdracht

Brussel - FOD Financiën - Onderhoud omnium lift

Brussel - FOD Financiën - Onderhoud omnium lift
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen (50700000)
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB Aankondiging van een wijziging

USLUGA SERVISNOG ODRŽAVANJA MEDICINSKE OPREME I UREĐAJA

USLUGA SERVISNOG ODRŽAVANJA MEDICINSKE OPREME I UREĐAJA
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Reparatie- en onderhoudsdiensten (50000000)
Regiocode (NUTS) Grad Zagreb (HR050)
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL. Aankondiging van een gegunde opdracht

servicio de mantenimiento con actualización tecnológica de la red Mosaiq y equipo de Braquiterapia modelo HDVR, ubicado en el Servicio de Oncología Ra...

Cuarta prórroga del servicio de mantenimiento con actualización tecnológica de la red Mosaiq y equipo de Braquiterapia modelo HDVR, ubicado en el Servicio de Oncología Radioterapica de este Hospital Ramón y Cajal.
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Reparatie en onderhoud van medische uitrusting (50421000)
Regiocode (NUTS) Madrid (ES300)
Česká republika - Ministerstvo vnitra Aankondiging van een gegunde opdracht

Dynamický nákupní systém pro centrální nákup státu na dodávky ICT komodit pro roky 2019 - 2022

Předmětem této veřejné zakázky bylo zavedení dynamického nákupního systému ("DNS") dle § 138 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na průběžné centrální dodávky ICT komodit (stolních počítačů, plochých monitorů, přenosných počítačů, klávesnic a myší) dle aktuálních potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů, včetně jejich dopravy do místa plně...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Draagbare computers (30213100)
Regiocode (NUTS) Česko (CZ0)
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "DR.GAVRIL CURTEANU" Aankondiging van een gegunde opdracht

Acord-cadru servicii de mentenanţă pentru echipament medical

- lot 1 - Laborator, servicii de reparare si intretinere echipamente si aparatura medicala, val.max.est.a.c.43200 lei; - lot 2 - Olympus, servicii de reparare si intretinere echipamente si aparatura medicala, val.max.est.a.c.76320 lei; - lot 3 - BTL, servicii de reparare si intretinere echipamente si aparatura medicala, val.max.est.a.c.40320 lei; - lot 4 - Radiologie, servicii de reparare si intre...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Reparatie en onderhoud van medische en chirurgische uitrusting (50420000)
Regiocode (NUTS) Bihor (RO111)
Ajuntament de Sabadell Aankondiging van een wijziging

2a modif. Mantenimiento y conservación de las fuentes ornamentales y de agua potable de la ciudad de Sabadell

Mantenimiento y conservación de las fuentes ornamentales y de agua potable de la ciudad de Sabadell
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen, metalen containers en machines (50500000)
Regiocode (NUTS) Barcelona (ES511)
Land Berlin (Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin), vertreten durch die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH Aankondiging van een wijziging

Facility Management Dienstleistungen Schulen

Bei dem Bewirtschaftungsgegenstand im Los 3 handelt es sich um 24 Objekte mit insgesamt ca. 374 000 m2 BGF, die zu bezirksspezifischen Losen zusammengefasst wurden. Die Objekte zeichnen sich bei der laufenden Bewirtschaftung durch die Komplexität baulicher sowie technischer Gegebenheiten und der spezifischen Nutzungsanforderungen aus. Im Rahmen seiner Objektmanagementleistungen, hat der AN innerha...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen (50700000)
Regiocode (NUTS) Berlin (DE300)
Land Berlin (Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin), vertreten durch die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH Aankondiging van een wijziging

Facility Management Dienstleistungen Schulen

Bei dem Bewirtschaftungsgegenstand im Los 2 handelt es sich um 23 Objekte mit insgesamt ca. 381 000 m2 BGF, die zu bezirksspezifischen Losen zusammengefasst wurden. Die Objekte zeichnen sich bei der laufenden Bewirtschaftung durch die Komplexität baulicher sowie technischer Gegebenheiten und der spezifischen Nutzungsanforderungen aus. Im Rahmen seiner Objektmanagementleistungen, hat der AN innerha...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen (50700000)
Regiocode (NUTS) Berlin (DE300)
Letiště Praha, a. s. Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Dynamický nákupní systém na dodávky a servis síťových zařízené

Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému dodávky a servis síťových zařízení
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Systeem voor draadloze telecommunicatie (32510000)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Aankondiging van een gegunde opdracht

Zajištění servisu, údržby a opravy staničních baterií

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění servisu, údržby a oprav staničních baterií a to dle aktuálních potřeb Zadavatele. Povinností vybraného dodavatele bude provádět kontrolu stávajících staničních baterií, dodávku nových staničních baterií výměnou za nefunkční staniční baterie, jejich opravy a údržbu v měnírnách Zadavatele. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a specifikace mě...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting (50532000)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
ČEPRO, a.s. Aankondiging van een gegunde opdracht

Servis technologie čerpacích soustrojí a jejich koupě

Jedná se o rámcovou dohodu, jejíž uzavření je předmětem tohoto zadávacího řízení, která upravuje podmínky, týkající se jednotlivých dílčích zakázek, jejichž předmětem je provádění díla spočívajícím ve strojních opravách jednotlivých čerpadel a čerpacích soustrojí na pohonné hmoty a jiné kapaliny ve skladech zadavatele. Skutečná cena bude vypočtena podle dílčích jednotkových cen, uvedených ve smlou...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen, metalen containers en machines (50500000)
Regiocode (NUTS) Česko (CZ0)
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aankondiging van een wijziging

Szennyvíz szivattyúk javítása, karbantartása

A szennyvízrendszerekben meghibásodott szennyvíz szivattyúk javítása, valamint a szennyvízátemelőkben üzemelő szennyvíz szivattyúk karbantartása. Az eljárásban érintett szivattyúk száma 1 733 db a Műszaki leírás 1. melléklete alapján. A szerződés keretösszege: nettó 560 000 000 Ft, melyre Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal. Ezen keretösszeg a szerződés teljesítése során opcionálisan továb...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Reparatie en onderhoud van pompen (50511000)
Regiocode (NUTS) Magyarország (HU)
Česká republika - Úřad práce ČR Aankondiging van een gegunde opdracht

Servis osobních motorových vozidel ÚP ve Středočeském kraji

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování servisních služeb pro osobní motorová vozidla provozovaná provozní jednotkou zadavatele - Krajskou pobočkou v Příbrami. Servisní služby budou realizovány na základě rámcových dohod na poskytování servisních služeb uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část VZ. Veřejné zakázky na základě rámcových dohod budou zadávány bez obnovení soutěže v...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Reparatie en onderhoud van auto's (50112000)
Regiocode (NUTS) Středočeský kraj (CZ020)
HŽ Infrastruktura d.o.o. Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (po grupama)

Mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (po grupama) Grupa 1: Mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća RJ HŽI Sjever NS Koprivnica Grupa 2: Mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća RJ HŽI Centar NS Zagreb Grupa 3: Mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća RJ HŽI Istok NS Slavonski Brod Grupa 4: Mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Onderhoud van rails (50225000)
Regiocode (NUTS) Hrvatska (HR)
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Opravy trakčních výzbrojí a statickýchměničů - II

Předmětem VZ je zajištění oprav trakčních výzbrojí TV Progress a statických měničů pro tramvaje.
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting (50532000)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Betriebskrankenkasse Mobil Oil Aankondiging van een gegunde opdracht

Service inkl. Soft- und Hardware-Aktualisierung für die bestehende AVAYA-Kommunikationsanlage

Die Betriebskrankenkasse Mobil Oil hat ein redundant ausgelegtes AVAYA-Kommunikationssystem im Einsatz. Ausgeschrieben wird der Service inkl. Soft- und Hardware-Aktualisierung für den jeweils aktuellen Stand des kompletten AVAYA-Kommunikationssystems.
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Onderhoud van communicatiesystemen (50334400)
Regiocode (NUTS) Hamburg (DE600)
Generální ředitelství cel Aankondiging van een gegunde opdracht

Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim včetně souvisejících služeb

Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting (50100000)
Regiocode (NUTS) Kraj Vysočina (CZ063)
Régie Immobilière de la Ville de Paris Aankondiging van een gegunde opdracht

Accord cadre pour la réalisation de travaux d'amélioration de la sécurité incendie et des prestations de vérifications et maintenance-dépannage des éq...

Cet accord-cadre définit les termes régissant les marchés passés sur son fondement, désignés ci-après marchés subséquents, pour les prestations suivantes : travaux d'amélioration de la sécurité incendie pour l'ensemble du patrimoine de la Rivp (travaux supérieur à 100 000,00 EUR HT et/ou opération complexe). cet accord-cadre fixe également toutes les conditions d'exécution des prestations suivante...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties (50413200)
Regiocode (NUTS) Paris (FR101)
Česká republika - Úřad práce ČR Aankondiging van een gegunde opdracht

Servis osobních motorových vozidel ÚP ve Středočeském kraji 2

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování servisních služeb pro osobní motorová vozidla provozovaná provozní jednotkou zadavatele - Krajskou pobočkou v Příbrami. Servisní služby budou realizovány na základě rámcových dohod na poskytování servisních služeb uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část VZ. Veřejné zakázky na základě rámcových dohod budou zadávány bez obnovení soutěže v...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Reparatie en onderhoud van auto's (50112000)
Regiocode (NUTS) Středočeský kraj (CZ020)
Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León Aankondiging van een gegunde opdracht

Servicio integral de soporte al usuario y de mantenimiento del equipamiento informático en los distintos centros de trabajo de la Diputación de León y...

Servicio integral de soporte al usuario y de mantenimiento del equipamiento informático en los distintos centros de trabajo de la Diputación de León y del Instituto Leonés de Cultura
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Onderhouds- en reparatiediensten voor software (72267000)
Regiocode (NUTS) León (ES413)
Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Aankondiging van een gegunde opdracht

"Ремонт и облужване на плавателни средства модел "MARINE", тип "500 F HDSC"

Предметът на настоящата обществена поръчка включва дефектация, ремонт и обслужване на 2 (два) броя еднотипни плавателни средства модел "MARINE", тип "500 F HDSC", комплектувани с арка, конзола с пулт, прибори и провизии за управление, задвижвани с извънбордни двигатели марка "Меркюри", модел "F500PTEFI" с водомети.
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting (50240000)
Regiocode (NUTS) България  (BG)
centre Hospitalier de Boulogne sur Mer Aankondiging van een gegunde opdracht

marché Public Global de Performance dans le cadre de prestations de maintenance et d'exploitation de type multi-technique sur l'ensemble des installat...

marché Public Global de Performance dans le cadre de prestations de maintenance et d'exploitation de type multi-technique sur l'ensemble des installations techniques du ch boulogne
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Energie en aanverwante diensten (71314000)
Regiocode (NUTS) France (FR)
Município de Portimão Aankondiging van een gegunde opdracht

Execução de trabalhos de reparação da Traineira "Portugal Primeiro"

Execução de trabalhos de reparação da Traineira "Portugal Primeiro"
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Opknappen van schepen of boten (50244000)
Regiocode (NUTS) Algarve (PT150)
truck tower-crane sharing