Informatieaanvraag voor het opstarten van de procedure (RFI)

Marktconsultatie concessie nieuw provinciehuis (Provincie Oost-Vlaanderen)

Marktconsultatie voor concessie catering & congres Leopoldskazerne

Datum van verzending van deze aankondiging
12-03-2018
Publicatiedatum
12-03-2018
Deadline
02-04-2018
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
55500000 - Kantine- en cateringdiensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Oost-Vlaanderen
Postadres
Gouvernementstraat 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Steven Van De Putte
Telefoon
+32 92677921
Fax
-
E-mail
steven.van.de.putte@oost-vlaanderen.be
Hoofdadres
http://www.oost-vlaanderen.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=298929
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!