Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop en onderhoud van multifunctionele kopieerautomaten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Leveringen
Publicatie datum
09-12-2015
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
A.C.C.B. nv | 2980 Zoersel, BE | Nutssectoren
Opdrachtcodes (CPV)
30121200 - Fotokopieerapparatuur
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Korte inhoud
De opdracht betreft de aankoop en onderhoud van multifuncionele kopieerautomaten
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Zie bestek
Minimumeisen: Zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar.
* Zie bestek
Minimumeisen: Zie bestek
truck tower-crane sharing