Aankondiging van een opdracht

Marché de services relatif à la livraison et au placement d’une vanne à boule 12’’ Cl 600 manuelle et à l’adaptation du piping des manifolds V1 et V4 de la BPO à GLONS.

Diensten
Publicatie datum
02-12-2015
Deadline
19-01-2016 11:10
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Belgian Pipeline Organisation | 3000 Louvain, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Defensie
Opdrachtcodes (CPV)
50512000 - Reparatie en onderhoud van kleppen
Korte inhoud
Marché de services relatif à la livraison et au placement d’une vanne à boule 12’’ Cl 600 manuelle et à l’adaptation du piping des manifolds V1 et V4 de la BPO à GLONS.
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Classe: N/A, Catégorie: N/A
truck tower-crane sharing