Aankondiging van een opdracht

Overeenkomst van diensten betreffende het leveren en plaatsen van een manueel bediende kogelafsluiter 12” Cl 600 en het aanpassen van de piping in de manifolds V1 en V4 van BPO in GLONS

Diensten
Publicatie datum
02-12-2015
Deadline
19-01-2016 11:10
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Belgian Pipeline Organisation | 3000 Leuven, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Defensie
Opdrachtcodes (CPV)
50512000 - Reparatie en onderhoud van kleppen
Korte inhoud
Overeenkomst van diensten betreffende het leveren en plaatsen van een manueel bediende kogelafsluiter 12” Cl 600 en het aanpassen van de piping in de manifolds V1 en V4 van BPO in GLONS.
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing