Aankondiging van een opdracht

Entretien des ascenseurs, escalators, nacelles et autres engins de levage du bâtiment CCN

Diensten
Publicatie datum
08-12-2015
Deadline
09-02-2016 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Direction/Directie Facilities | 1035 Bruxelles/Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie
Opdrachtcodes (CPV)
50740000 - Reparatie en onderhoud van roltrappen
50750000 - Liftonderhoud
Korte inhoud
Entretien des ascenseurs, escalators, nacelles et autres engins de
levage du bâtiment CCN.
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Classe: N/A, Catégorie: N/A
truck tower-crane sharing