Aankondiging van een opdracht

Onderhoud van de liften, roltrappen, hoogwerkers en andere hefsystemen van het CCN-gebouw

Diensten
Publicatie datum
08-12-2015
Deadline
09-02-2016 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Directie Facilities | 1035 Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie
Opdrachtcodes (CPV)
50740000 - Reparatie en onderhoud van roltrappen
50750000 - Liftonderhoud
Korte inhoud
Onderhoud van de liften, roltrappen, hoogwerkers en andere
hefsystemen van het CCN-gebouw.
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing