Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

C9B/0000296421 - Onderhoud van verluchtings- en airco-installaties in het district Noord-Oost van de NMBS

Diensten
Publicatie datum
09-12-2015
Deadline
06-01-2016 15:00
Geraamde totale waarde
100000.00 -> 150000.00 EUR
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
NMBS-Procurement & Investment | 1060 Brussel, BE | Nutssectoren | Vervoersdiensten per spoor
Opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Korte inhoud
Opdracht C9B/0000296421 betreffende een vierjarige raamovereenkomst voor het onderhoud aan alle airco- en verluchtingsinstallaties in het district noord-oost van de NMBS.
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
De kandidaat-firma dient te beschikken over een gezonde financiële basis. Indien nodig, zal een financiële audit worden uitgevoerd om de financiële gezondheid van de onderneming en de echtheid van de geleverde inlichtingen na te gaan. De NMBS behoudt zich het recht voor kandidaten van verdere deelname aan deze
opdracht uit te sluiten op grond van de resultaten van de uitgevoerde financiële audit.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
1) De kandidaat verschaft in zijn aanvraag tot deelneming minstens drie (3) referenties of contracten met andere ondernemingen/ overheidsdiensten betreffende facilitaire diensten. De kandidaat geeft hiervoor volgende informatie:
- Naam van de onderneming / overheidsdienst
- Toebedeelde taken
- Totaal bedrag opdracht
2) De kandidaat geeft het aantal beschikbare personeelsleden waarop de aanbestedende overheid beroep kan doen, tijdens de uitvoering van de opdracht.
truck tower-crane sharing