Aankondiging van een gegunde opdracht

Maitenance des bateaux et embarcations de la Défense et de leurs accessoires.

Diensten
Publicatie datum
18-12-2015
Waarde
1.050.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
MRMP-N/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Matériel Navigant - Sous-section Acquisition | 1140 Evere, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Defensie
Opdrachtcodes (CPV)
34520000 - Boten
50640000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten voor oorlogsschepen
Korte inhoud
Marché pluriannuel (2016 - 2019) de services et à bordereau de prix concernant l'entretien des bateaux et embarcations de la Défense et de leurs accessoires.
Gunningen
Aantal inschrijvingen
4
Waarde
1.050.000,00 EUR
Bedrijven
Marine Technics N.V. | 8380 Zeebrugge, BE
truck tower-crane sharing