Aankondiging van een gegunde opdracht

Onderhoud van de boten en vaartuigen van Defensie en hun toebehoren.

Diensten
Publicatie datum
18-12-2015
Waarde
1.050.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
MRMP-N/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Varend Materieel - Ondersectie Verwerving | 1140 Evere, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Defensie
Opdrachtcodes (CPV)
34520000 - Boten
50640000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten voor oorlogsschepen
Korte inhoud
Meerjarige overeenkomst (2016 - 2019) van diensten en tegen prijslijst betreffende het onderhoud van de boten en vaartuigen van Defensie en hun toebehoren.
Gunningen
Aantal inschrijvingen
4
Waarde
1.050.000,00 EUR
Bedrijven
Marine Technics N.V. | 8380 Zeebrugge, BE
truck tower-crane sharing